Riippuvuuspoliklinikka

Riippuvuuspoliklinikalla teemme erityisosaamista vaativia psykiatrisia ja päihdearvioita sekä erotusdiagnostisia arvioita silloin, kun potilaalla epäillään olevan samanaikaisesti vakava psykiatrinen häiriö ja riippuvuussairaus. 

Arvioimme erilaisista päihde-, lääke- ja toiminnallisista riippuvuuksista kärsivien hoidon tarvetta ja suunnittelemme hoitoa. Teemme opioidikorvaushoidon tarpeen arviointeja, poliisin määräämiä päihdearviointeja, päihdepsykiatrisia konsultaatioita muille erikoisaloille, sekä erityisosaamista vaativia vieroitushoitoja ja vaativia työkykyarvioita silloin, kun tutkittavalla on vakava päihderiippuvuus.  Raskauden aikaiset päihdepsykiatriset arviot tehdään Yleissairaalapsykiatrian poliklinikan yhteydessä toimivassa Vauvaperhe-työryhmässä.

Toteutamme riippuvuuspsykiatrisia hoitojaksoja erityisesti kaksoisdiagnoosipotilaille. Kaksoisdiagnoosi tarkoittaa, että potilaalla on samanaikainen vaikea päihde- tai toiminnallinen riippuvuus ja vaikea psykiatrinen häiriö. Hoidon tavoitteena on psykiatrisen häiriön asianmukainen hoito ja riippuvuusongelman hallintaan saaminen, sekä arkiselviytymisen ja elämän hallinnan vahvistuminen ja elämänlaadun parantuminen. Tarvittavia tukitoimia suunnitellaan yhdessä potilaan, tämän verkoston ja palvelun tarjoajien kanssa. Yksilöhoidon rinnalla keskeistä on läheisten mukaan otto hoitoon, ryhmähoidot sekä yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä.  Lukuun ottamatta lääkärinlausuntoja käynnit ovat maksuttomia. Peruttamattomista vastaanottokäynneistä veloitetaan peruutusmaksu.

Lähetteiden tilanteesta voi tiedustella TeleQ-takaisinsoittopalvelustamme ma-pe klo 8.15-15.30, puhelin 03 311 59600.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Kirsti Nurmela
Osastonhoitaja Yvonne Marjamaa