Näönkuntoutusyksikkö

Näönkuntoutusyksikkö huolehtii näkövammaisten kuntoutuksesta. Näönkuntoutukseen asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä, jossa on tiedot näkövamman olemassaolosta ja kuntoutustarpeesta. Näönkuntoutuksessa hoidetaan kaikenikäisiä potilaita, joilla on näönkuntoutuksen tarvetta.

Näkövammaisena pidetään henkilöä, jonka

  • paremman silmän näöntarkkuus parhaalla toteutettavissa olevalla lasikorjauksella on vähemmän kuin 0.3 tai
  • näkökenttä on supistunut niin, että näkökentän halkaisija on pienempi kuin 60 astetta tai
  • näkökyky on muusta syystä heikentynyt siten, että haitta-aste on 50 prosenttia tai suurempi.

Näönkuntoutuskäynti

Näönkuntoutuskäynnille ei tarvitse ilmoittautua. Asiakkaat kutsutaan näönkuntoutuksen odotusaulasta (3 kerros). Näönkuntoutuskäynti on asiakkaalle maksuton, mutta peruuttamattomasta ajasta peritään peruutusmaksu.

Näönkuntoutuksessa käynti vie aikaa yleensä vähintään yhdestä kahteen tuntiin riippuen apuvälinesovituksen laajuudesta ja siitä, monenko eri ammattihenkilön tapaaminen on tarpeen.

Ota käynnille mukaan:

  • silmälasit
  • silmälasireseptit sekä
  • käytössä olevat pienet optiset apuvälineet.

Mikäli kotona on tarpeettomaksi jääneitä näönkuntoutuksesta lainattuja apuvälineitä, on ne palautettava näönkuntoutukseen. Isokokoisten lukulaitteiden palautuksesta tulee sopia etukäteen kuntoutusohjaajien kanssa, sillä ne noudetaan kotoa.

Huomioithan, että sairaala on savuton ja hajusteeton.

Vastuuhenkilö

Vastaava lääkäri Johannes Thaler
- puhelinaika maanantaisin kello 9–11

Henkilökunta

Osastonsihteeri Terhi Heinänen
- Tiistaisin lääkäri- ja optikkoaikoja sekä maksusitoumuksia koskevat tiedustelut

Sosiaalityöntekijä Anitta Korkea-aho
- Sosiaaliturva- ja kuntoutusasiat

Kuntoutusohjaaja Pirjo-Riitta Urvanta
- Aikuisten näkövammaisten ja kuulonäkövammaisten kuntoutus- ja liikkumistaidon ohjaus

Kuntoutusohjaaja Merja Lehmuskoski
- Liikkumistaidon ohjaus ja aikuisten näkövammaisten kuntoutusohjaus

KuntoutusohjaajaMargit Östman
- Näkövammaisten koululaisten (3. luokasta alkaen) ja aikuisten kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaaja Heidi Haapalehto
- Näkövammaisten lasten kuntoutus- ja liikkumistaidon ohjaus

Optikko työskentelee näönkuntoutuksessa osa-aikaisesti, tavoitettavissa yeensä maanantaisin, puhelin 03 311 66134

Näkövammaisten atk-palvelut tuotetaan ostopalveluna, yhteys näönkuntoutuksen henkilökunnan kautta.