SPÄI

Sisätautien päivystysosasto

Hoidamme sisätautien päivystysosastolla potilaita, joilla on äkillisesti alkanut sisätautien alaan kuuluva sairaus tai oire. Yleisimpiä ovat hengenahdistus, infektiot, rytmihäiriöt, myrkytykset, laskimotukokset ja keuhkoveritulpat. Suurin osa potilaista tulee osastolle Tays Päivystys Acutasta.

Sisätautien päivystysosasto valitaan hoitopaikaksi, kun hoitoajan sairaalassa arvioidaan jäävän muutamaan päivään. Osalle potilaista ei myöskään ole pystytty päivystyksessä selvittämään lopullista hoitopaikkaa, ja heidän tutkimuksiaan jatketaan osastoltamme käsin.

Valvontahoitoon otamme potilaan silloin, kun tarvitaan peruselintoimintojen kuten hengityksen ja verenkierron tehostetumpaa tarkkailua ja hoitoa, mutta ei vielä olla tehohoidon tarpeessa. Valvontahoitoon potilaita tulee sekä päivystyksestä että Taysin muilta osastoilta.

Lyhyen hoitojakson jälkeen potilaat siirtyvät jatkohoitoon Taysin sairaaloiden osastoille, alueen terveyskeskuksiin tai avohoitoon. Pieni osa kotiutuu ilman jatkohoidon tarvetta.

Keskimääräinen hoitoaika sisätautien päivystysosastolla on kaksi vuorokautta ja hoitojaksoja on vuodessa noin 2000.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 18 potilaspaikkaa, joista kuusi on niin sanotussa valvontahuoneessa. Miehiä ja naisia hoidetaan samassa huoneessa.

Huoneissa ei ole omaa wc:tä, vaan wc ja pesuhuone sijaitsevat käytävällä. Osastolla ei myöskään ole varsinaista päiväsalia, ainoastaan pieni lukunurkkaus käytävän perällä. Kaikissa potilashuoneissa on televisio ja radio.

Hoitohenkilökuntaa osastolla on osastonhoitaja ja osastonsihteeri mukaan lukien 37. Aamuvuoroissa työskentelee tavallisesti kahdeksan hoitajaa, iltavuoroissa seitsemän ja yövuoroissa viisi. Henkilökunnan sijoittuminen vuodeosastolle ja valvontaan ratkaistaan työvuorokohtaisesti.

Osastonlääkäri toimii myös päivystysalueen apulaisylilääkärinä. Arkiaamuissa hänen lisäkseen työskentelee kaksi erikoistuvaa lääkäriä. Virka-ajan ulkopuolella lääketieteellinen vastuu on osastopäivystäjällä.

Vierailut

Vierailuaika osastolla on joustava, mutta lääkärinkiertojen ja aamupäivään ajoittuvien tutkimusten ja toimenpiteiden takia toivomme, että vierailut keskitetään iltapäiviin ja iltoihin.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Jussi Pohjonen
Osastonhoitaja Katja Kairtamo