Synnytyssali

Hoidamme Taysin synnytyssalissa vuosittain noin 5 500 synnytystä. Vastaamme alatiesynnytysten ja riskiraskauspotilaiden hoidosta sekä synnyttäjän valmistelusta keisarileikkaukseen. Erityisvastuualueen yliopistosairaalana hoidamme vaativaa hoitoa tarvitsevia synnyttäjiä ja vastasyntyneitä.

Synnytyssaliin tullaan useimmiten synnytysvastaanoton tai vuodeosasto 4a:n kautta. Suunniteltuun keisarileikkaukseen tullaan lapsivuodeosastolta.

Hoitoaika synnytyssalissa vaihtelee muutamasta tunnista vuorokauteen. Synnyttäjän hoito jatkuu synnytyksen jälkeen lapsivuodeosastolla 2a tai 2b tai potilashotellin Perheonni-yksikössä.

Toimintamme tavoitteena on turvallinen ja yksilölliset tarpeet huomioiva synnytys sekä hyvä synnytyskokemus koko perheelle.

Tilat ja henkilökunta

Synnytyshuoneita on 11. Osassa synnytyshuoneista on oma wc ja suihkutila ja osassa huoneista jaetut saniteettitilat. Osastolla on ammehuone ja tarkkailuhuone.

Synnytykseen voi tulla mukaan puoliso tai tukihenkilö. Perhe voi halutessaan ottaa mukaan koulutetun doulan.

Puolisot ja tukihenkilöt voivat keittää kahvia sekä säilyttää ja lämmittää eväitään synnytyssalissa, erillistä oleskelutilaa heitä varten ei ole. Tukihenkilöiden wc-tilat ovat synnytysvastaanotossa 0-kerroksessa.

Yksikössämme työskentelee yhteensä noin 50 henkilöä ja vuorossa on yleensä seitsemän kätilöä. Koska sairaalamme on opetussairaala, synnytyksen hoitoon voi osallistua kätilö- tai lääketieteen opiskelija, terveydenhoitajaopiskelija tai ensihoitajaopiskelija.

Vastuuhenkilöt

Vastuulääkäri  Anita Virtanen
Osastonhoitaja Taina Lampu