Syömishäiriöpoliklinikka

Erikoissairaanhoidon poliklinikka on tarkoitettu aikuisikäisille syömishäiriötä sairastaville potilaille. Hoidamme mm. anoreksiasta, bulimiasta ja ahmintahäiriöstä (BED) kärsiviä potilaita.

Syömishäiriöpoliklinikka on avohoidon yksikkö, jonne tullaan aina lääkärin lähetteellä. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja aloitetaan hoidon tarpeen arvioinnilla. Hoitomallimme perustuu Käypä hoito -suositusten mukaisesti kognitiivis-behavioraaliseen viitekehykseen, ja hoidossa otetaan huomioon potilaan perhe ja läheiset.

Kehitämme hoitoamme koko ajan seuraamalla valtakunnallisia ja kansainvälisiä syömishäiriöhoidon suosituksia ja tutkimustuloksia. Potilaiden hoidon vaikuttavuutta seurataan säännöllisin väliajoin. Tarjoamme myös konsultaatiota ja koulutusta.

Polikliininen avohoito

Polikliininen hoito alkaa hoidon tarpeen arvioinnilla kartoituskäynnein. Pääsääntöisesti polikliininen hoito sisältää yksilöhoitokäynnit omalla työntekijällä, lääkärikäynnit ja ravitsemusterapeutin vastaanoton. Polikliiniseen hoitoon voi sisältyä myös ryhmämuotoista hoitoa. Ryhmähoidoista haetaan apua mm. ahdistuksen sietämiseen ja tunnesäätelyyn sekä oman tilanteen ymmärtämiseen ja kehotietoisuuteen. Ajoittain kokemusasiantuntijat vierailevat yksikössämme.

Hoitosuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti ja hoidon kesto on yksilöllinen.

Intensiivinen avohoito päiväyksikössä

Intensiivijakso suunnitellaan yksilöllisesti hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoneuvottelujen kautta. Päiväyksikön hoito koostuu erilaisista ryhmistä, mm. fysio-, toiminta-, kognitiivinen- ja ravitsemusterapia sekä säännöllisistä omahoitajakeskusteluista.

Tuetut ruokailut sekä ruokailujen jälkeiset tuet kuuluvat syömishäiriötä sairastavan hoitoon.

Henkilökunta

Syömishäiriöpoliklinikalla työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu mm. lääkäri, ravitsemusterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, sairaanhoitajia, mielenterveyshoitaja ja fysioterapeutteja.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Riikka Mäkelä
Osastonhoitaja Laila Allen-Oikari