Syömishäiriöpoliklinikka (PSHY)

Erikoissairaanhoidon poliklinikka on tarkoitettu aikuisikäisille syömishäiriötä sairastaville potilaille. Hoidamme esimerkiksi anoreksiasta, bulimiasta ja ahmintahäiriöstä (BED) kärsiviä potilaita.

Syömishäiriöpoliklinikka on avohoidon yksikkö, jonne tullaan aina lääkärin lähetteellä. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja aloitetaan hoidon tarpeen arvioinnilla. Hoitomallimme perustuu Käypä hoito -suositukseen, ja hoidossa otetaan huomioon potilaan perhe ja läheiset.

Kehitämme hoitoamme koko ajan seuraamalla valtakunnallisia ja kansainvälisiä syömishäiriöhoidon suosituksia ja tutkimustuloksia. Potilaiden hoidon vaikuttavuutta seurataan säännöllisin väliajoin. Tarjoamme myös konsultaatiota ja koulutusta.

Polikliininen avohoito

Polikliininen hoito alkaa hoidon tarpeen arvioinnilla kartoituskäynnein. Pääsääntöisesti polikliininen hoito sisältää yksilöhoitokäynnit sairaanhoitajalla tai mielenterveyshoitajalla, lääkärikäynnit ja ravitsemusterapeutin vastaanoton. Muita yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti hoitoon tarvittaessa osallistuvia ammattilaisia ovat toimintaterapeutit ja fysioterapeutit.

Polikliiniseen hoitoon voi sisältyä myös ryhmämuotoista hoitoa. Ryhmähoidoista haetaan apua esimerkiksi ahdistuksen sietämiseen ja tunnesäätelyyn sekä oman tilanteen ymmärtämiseen ja kehotietoisuuteen. Ajoittain kokemusasiantuntijat vierailevat yksikössämme. Hoitosuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti ja hoidon kesto on yksilöllinen.

Intensiivinen avohoito päiväyksikössä

Intensiivijakso suunnitellaan yksilöllisesti hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoneuvottelujen kautta. Päiväyksikön hoito koostuu erilaisista ryhmistä, kuten fysio-, toiminta-, kognitiivinen- ja ravitsemusterapia sekä säännöllisistä omahoitajakeskusteluista.

Tuetut ruokailut sekä ruokailujen jälkeiset tuet kuuluvat syömishäiriötä sairastavan hoitoon.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Riikka Mäkelä
Osastonhoitaja Laila Allen-Oikari