Syövänhoidon vuodeosasto RS1

Hoidamme yli 18-vuotiaita potilaita, jotka sairastavat rinta- ja keuhkosyöpiä, ruuansulatuskanavan alueen tai pään ja kaulan alueen syöpiä, hormonihoidolle reagoimattomia eturauhassyöpiä tai ihosyöpiä. Leikkaushoitoa tarvitsevat potilaat sekä verisolujen pahanlaatuisia tauteja ja gynekologisia syöpiä sairastavat potilaat hoidetaan pääsääntöisesti muissa Taysin yksiköissä.

Vastaamme vaativasta syövänhoidosta. Valtaosa potilaistamme tulee Pirkanmaan, Kanta-Hämeen tai Etelä-Pohjanmaan alueilta. Teemme jokaisen syöpäpotilaan kanssa yksilöllisen hoitosuunnitelman, jota tarkennetaan hoitojaksojen aikana.

Erityisosaamistamme on syöpälääke-, isotooppi- ja sädehoitoja saavien sekä erilaisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin tulevien potilaiden hoitaminen. Syövänhoidon aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmatilanteita, kuten tulehduksia, anemiaa, muita hoitojen haittavaikutuksia, kipuja ja syövästä johtuvia moninaisia oireita hoidamme erilaisin tukihoidoin.

Vaikean sairauden edetessä osallistumme palliatiivisen yksikön kanssa hyvän palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon sekä saattohoidon suunnitteluun. Oireenmukaiseen hoitoon siirryttäessä sairaus ei ole enää parannettavissa, mutta potilas tarvitsee edelleen aktiivista hoitoa sairauden aiheuttamien erilaisten oireiden lievittämiseksi.

Osastolla tehdään paljon syövän tutkimustyötä. Onkologinen lääketutkimusyksikkö aloitti toimintansa osastolla vuonna 2015. Kehitystyöhön panostetaan ja sitä kautta saadaan syövän hoitoon entistä parempia uusia hoitokäytäntöjä.

Hoidon eteneminen vuodeosastolla

Osastolle kutsutaan hoitoon lääkärin tekemän lähetteen perusteella. Yleensä potilas tulee ensimmäisen kerran osastolle sen jälkeen, kun hän on käynyt syöpätautien poliklinikalla ensikäynnillä. Osa potilaista lähetetään osastollemme muista sairaaloista tai Taysin eri yksiköistä. Viidesosa potilaista tulee osastolle päivystyksenä pääsääntöisesti Ensiapu Acutan kautta.

Osastolle potilaaksi tullessa on hyvä varautua jäämään yöksi, koska hoitosuunnitelma voi muuttua aiemmasta ja tarkentuu vasta osastolla.

Keskimääräinen hoitojakson pituus on alle kolme päivää. Sama potilas voi käydä osastolla hoidettavana useita kertoja, koska syöpälääkehoidot toistuvat yleensä 1–4 viikon jaksoissa. Sädehoidon aikana potilas saattaa tarvita osastohoitoa jopa 1–8 viikon ajan.

Osastohoidon jälkeen potilaan hoito voi jatkua syöpätautien poliklinikalla. Jos hoito jatkuu muualla, esimerkiksi terveyskeskuksessa, toisessa sairaalassa tai muussa avohoidon yksikössä, lähetämme sinne potilaan suostumuksella kirjallisen yhteenvedon annetusta hoidosta jatkohoito-ohjeineen.

Tilat ja henkilökunta

Vuodeosasto sijaitsee Radius-rakennuksen 2. kerroksessa. Potilaita hoidetaan ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.

Arkisin osastolla on yhden ja kahden hengen huoneissa yhteensä 18 potilaspaikkaa. Lisäksi päiväosastolla on kahdeksan potilaspaikkaa, ja palliatiivisille potilaille on neljä lupapaikkaa.  Kaikissa huoneissa on oma suihku ja wc. 

Potilashotelli on suunnattu potilaille, jotka eivät tarvitse välitöntä sairaalahoitoa hoitojaksonsa aikana. Potilaan soveltuvuuden hotellin asiakkaaksi arvioi hoitava lääkäri. Yöpymiskustannukset eivät ylitä sairaalamaksun hintaa, ja myös potilaan läheinen voi majoittua samassa huoneessa edullisesti potilaan kanssa. Lisätietoa käytännön järjestelyistä saa henkilökunnalta.

Potilaan kokonaisvaltaiseen hoidon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu potilaan ja hänen läheistensä lisäksi moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Ryhmään kuuluvat syöpätautien hoitoon erikoistunut lääkäri, erikoistuvia lääkäreitä ja sairaanhoitajia sekä tarvittaessa erityistyöntekijöitä, esimerkiksi ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä tai fysioterapeutti.

Potilaan sairaalassaoloajan hänen hoidostaan vastaa syöpätautien erikoislääkäri.

Vierailut

Osastolla ei ole tarkkaan sovittua vierailuaikaa.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Hanna Raunio
Vt. osastonhoitaja Jani Kokkonen