Syövänhoidon vuodeosasto RS2

Hoidamme potilaita, jotka sairastavat imukudossyöpiä, sarkoomia, kivessyöpiä tai kilpirauhassyöpiä. Suurin osa potilaistamme on aikuisia, mutta hoidamme myös yli 16–vuotiaita nuoria. Leikkaushoitoa tarvitsevat potilaat sekä verisolujen pahanlaatuisia tauteja ja gynekologisia syöpiä sairastavat potilaat hoidetaan pääsääntöisesti muissa Taysin yksiköissä.

Vastaamme vaativasta syövänhoidosta. Valtaosa potilaistamme tulee Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan alueilta. Teemme jokaisen syöpäpotilaan kanssa yksilöllisen hoitosuunnitelman, jota tarkennetaan hoitojaksojen aikana.

Erityisosaamistamme on syöpälääke-, isotooppi- ja sädehoitoja saavien sekä erilaisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin tulevien potilaiden hoitaminen. Syövänhoidon aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmatilanteita, kuten infektioita, anemiaa, hoitojen haittavaikutuksia, kipuja ja syövästä johtuvia moninaisia oireita hoidamme erilaisin tukihoidoin.

Toteutamme vaativia syöpälääkehoitoja sekä autologisen kantasolusiirron tuella annettavia suuriannoksisia solunsalpaajahoitoja tietyissä syöpätaudeissa. Lisäksi osastolla tehdään paljon syövän tutkimustyötä. Kehitystyöhön panostetaan ja sitä kautta saadaan syövänhoitoon entistä parempia uusia hoitokäytäntöjä.

Hoidon eteneminen vuodeosastolla

Osastolle kutsutaan hoitoon lääkärin tekemän lähetteen perusteella. Yleensä potilas tulee ensimmäisen kerran osastolle sen jälkeen, kun hän on käynyt syöpätautien poliklinikalla ensikäynnillä. Osa potilaista lähetetään osastollemme muista sairaaloista tai Taysin eri yksiköistä. Päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat potilaat tulevat osastolle pääsääntöisesti Ensiapu Acutan kautta.

Osastolle potilaaksi tullessa on hyvä varautua jäämään yöksi, koska hoitosuunnitelma voi muuttua aiemmasta ja tarkentuu vasta osastolla.

Keskimääräinen hoitojakson pituus osastolla on alle kolme päivää. Koska etenkin syöpälääkehoidot toistuvat 1–3 viikon välein, voi sama potilas käydä osastolla hoidettavana useita kertoja. Korkea-annoshoidon aikana potilas saattaa tarvita osastohoitoa useita viikkoja.

Osastohoidon jälkeen potilaan hoito voi jatkua syöpätautien poliklinikalla. Mikäli potilaan hoito jatkuu muualla, esimerkiksi terveyskeskuksessa, toisessa sairaalassa tai muussa avohoidon yksikössä, lähetämme sinne potilaan suostumuksella kirjallisen yhteenvedon annetusta hoidosta jatkohoito-ohjeineen.

Tilat ja henkilökunta

Vuodeosasto sijaitsee Radius-rakennuksen 3. kerroksessa. Potilaita hoidetaan ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä.

Arkisin osastolla on yhden ja kahden hengen huoneissa yhteensä 18 potilaspaikkaa. Kaikissa huoneissa on oma suihku ja wc. 

Potilashotelli on suunnattu potilaille, jotka eivät tarvitse välitöntä sairaalahoitoa hoitojaksonsa aikana. Potilaan soveltuvuuden hotellin asiakkaaksi arvioi hoitava lääkäri. Yöpymiskustannukset eivät ylitä sairaalamaksun hintaa ja myös potilaan läheinen voi majoittua samassa huoneessa edullisesti potilaan kanssa. Lisätietoa käytännön järjestelyistä saa henkilökunnalta.

Potilaan kokonaisvaltaiseen hoidon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu potilaan ja hänen läheistensä lisäksi moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Ryhmään kuuluvat syöpätautien hoitoon erikoistunut lääkäri, erikoistuvia lääkäreitä ja sairaanhoitajia sekä tarvittaessa erityistyöntekijöitä, esimerkiksi ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä tai fysioterapeutti.

Potilaan sairaalassaoloajan hänen hoidostaan vastaa syöpätautien erikoislääkäri.

Vierailut

Vierailuaika päättyy kello 21.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Tiina Lyly-Yrjänäinen
Osastonhoitaja Anne Raukola