Teho-osasto

Hoidamme teho-osastolla kriittisesti sairastuneita tai vammautuneita potilaita kaikilta lääketieteen erikoisalueilta. Tehohoidossa tai tehovalvonnassa on kaikenikäisiä potilaita, myös lapsia.

Teho-osastolla ja tehovalvontaosastolla hoidettavalla potilaalla voi olla esimerkiksi vaikea infektio, hengitysvajaus, verenkiertovajaus tai akuutti munuaisten toimintahäiriö tai näiden elinhäiriöiden uhka. Aivovammat, aivoverenvuodot sekä vaikeat neurologiset häiriöt hoidetaan myös teho-osastolla tai tehovalvonnassa. Suurten leikkausten jälkeen potilas voi tarvita tehohoitoa ensimmäisinä päivinä.

Potilas tulee tehohoitoon tai tehovalvontaan oman sairaalamme ensiavusta, leikkaussalista, vuodeosastolta, valvontaosastolta tai toisesta sairaalasta. Jokaiselle potilaalle muodostuu yksilöllinen päiväohjelma hoidon tarpeen ja kiireellisyyden sekä potilaan tarvitsemien tutkimusten ja toimenpiteiden pohjalta.

Vuosittain hoidamme noin 2 000 potilasta. Potilas viipyy tehohoidossa keskimäärin 2,5 vuorokautta, mutta hoitoaika voi joskus kestää jopa viikkoja.

Tilat ja henkilökunta

Teho-osastolla ja tehovalvonnassa on yhteensä 20 potilaspaikkaa. Tehohoidon yksikkö muodostuu teho-osastosta ja tehostetusta valvonnasta. Hoitohuoneissa on 2–4 potilaspaikkaa.

Tehohoito edellyttää paljon henkilökuntaa. Teho-osaston lääkärihenkilöstöön kuuluvat ylilääkäri, kaksi apulaisylilääkäriä ja 10–12 erikoislääkäriä. Päivittäin potilashoitoon osallistuu 5–7 teho-osaston erikoislääkäriä sekä 2–3 anestesiaan ja tehohoitoon erikoistuvaa lääkäriä. Hoitohenkilöstöön kuuluvat ylihoitaja, kaksi osastonhoitajaa, kaksi apulaisosastonhoitajaa, noin 120 sairaanhoitajaa ja neljä sihteeriä. Tehohoitopotilaan kuntoutuksen osallistuu päivittäin myös fysioterapeutteja.

Teho-osastolla on ympäri vuorokauden paikalla vähintään kaksi tehohoitolääkäriä. Eri erikoisalojen lääkäreiden asiantuntemus on myös saatavilla vuorokauden ympäri. Tehohoitolääkärit ovat pääsääntöisesti anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreitä, jotka ovat perehtyneet ja pätevöityneet tehohoitolääketieteeseen.

Tehohoidossa potilaalla on oma hoitaja. Tehovalvonnassa yksi tehohoitaja huolehtii yleensä kahdesta potilaasta. Osastollamme toimivat sairaanhoitajat ovat erityisesti perehtyneet tehohoitotyöhön.

Jos potilas tai läheiset tarvitsevat muiden erityistyöntekijöiden, kuten sosiaalityöntekijän, potilasasiamiehen, sairaalateologin tai muun uskontokunnan edustajan neuvoja, yhteyden saa potilaan oman tehohoitajan avulla.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta. Voit antaa sitä suullisesti tai kirjallisesti. Teho-osastolla on potilaan läheisten odotustilassa palautelomakkeita, jolla voi antaa palautetta läheisen tehohoidosta. Internetissä voi antaa kirjallista palautetta avoimella lomakkeella. Palautteen voi antaa nimettömänä tai omalla nimellä ja yhteystiedoilla. Kaikki palaute käsitellään luottamuksellisesti.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Annukka Vahtera
Ylilääkäri Anne Kuitunen
Ylihoitaja Liisa Niemi
Osastonhoitaja Marika Arbelius-Iltanen