Toiminnallinen psykiatrinen intensiiviyksikkö

Tarjoamme hoitoa potilaille, joiden psykiatrista avohoitoa on tarkoituksenmukaista tiivistää tai jotka tarvitsevat erityistä tukea kotiutumiseen psykiatrisesta sairaalasta. Yksikkö on tarkoitettu 18–30 -vuotiaille, jotka kokevat mielekkäämmäksi käsitellä asioitaan toiminnallisin menetelmin kuin puhumalla.

Yksikön hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä. Hoitojakson pituus on kolme viikkoa, ja sinä aikana on yksilö- ja ryhmätapaamisia, verkostopalavereita sekä mahdollisuuksien mukaan kotikäynti. Viikossa on kolme hoitopäivää, hoitopäivän pituus on 4–6 tuntia sisältäen ruokailun. Hoito on maksutonta.

Jokaisen nuoren hoitojakso suunnitellaan erikseen, ja se voi koostua esimerkiksi liikunnasta, musiikista tai muista luovista asioista.

Tarkoituksena on vahvistaa nuoren itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja, tukea hänen toiminnallisuuttaan sekä ohjata häntä löytämään tapoja tunteiden ilmaisemiseen ja hallintaan.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Jari-Pekka Klemettilä

Osastonhoitaja Marja Nordling