Tuki- ja liikuntaelinkeskuksen leikkausosasto

Hoidamme ortopedisiä potilaita, tapaturmapotilaita sekä käsi-, mikro- ja plastiikkakirurgisia potilaita. Potilaat tulevat leikkausosastolle usein päivystyksenä Acutan kautta. Heillä voi olla muun muassa tukikudosvammoja, luunmurtumia, nivelten sijoiltaanmenoja ja nivelsiderepeämiä. Toimenpiteet ja tutkimukset tehdään nukutuksessa tai puudutuksessa.

Osa potilaista tulee leikkaukseen kotoa leikkauspäivän aamuna, ja osa vuodeosastojen kautta.

Toimenpiteen jälkeen potilaat hoidetaan heräämössä ja vuodeosastolla. Päiväkirurgisista toimenpiteistä potilas kotiutuu jo samana päivänä.

Tules-keskuksessa tehdään noin 7000 leikkausta vuodessa, ja näistä päivystysleikkauksia on noin 60 prosenttia.

Tilat ja henkilökunta

Tuki- ja liikuntaelinkeskuksen leikkausosaston tilat sijaitsevat D-rakennuksen 8. kerroksessa. Tiloissa on yhdeksän salia, joissa on yhteensä 12 leikkauspöytää, sekä toimenpidesali pienempää kirurgiaa varten. Saleista kaksi on uudenlaisia latosaleja, joissa useampi leikkaustiimi työskentelee yhtä aikaa. Leikkauspöytien välissä on ilmavirtaseinä, jonka avulla tila pysyy puhtaana.

Toimenpiteet tehdään tiimityönä. Tiimiin kuuluvat toimenpiteen ja erikoisalan mukaan kirurgi, anestesialääkäri, leikkaussalihoitajat, anestesiahoitaja ja lääkintävahtimestari. Aseptisen toiminnan ylläpitämiseksi sairaalahuoltajat ja välinehuoltajat ovat olennainen osa leikkaustoimintaa. Hoitohenkilöstöömme kuuluu noin 80 sairaanhoitajaa.

Vastuuhenkilöt

Leikkaustoiminnasta vastaava lääkäri Marko Neva
Osastonhoitaja Anniina Bäckman