Obduktio

Vainajatoiminta

Taysin vainajatoiminta sisältää läheisille suunnatut vainajapalvelut, vainajien vastaanottamisen, säilyttämisen ja luovuttamisen. Lisäksi tarjoamme tiloja, palvelua ja avustamista eri viranomaistahoille vainajan kuolemansyyn selvittämiseksi. Vainajatoiminta on keskitetty Taysin alueella sijaitsevaan O-rakennukseen.

Taysin vainajatoiminnassa korostamme vainajan hoidon ja läheispalvelujen korkeaa eettisyyttä.

Sairaalassa on panostettu kuolevan ihmisen ja vainajan hoitoon tekemällä henkilöstölle toimintaohje vainajan hyvästä hoidosta. Ohjeen tarkoituksena on ohjata ja helpottaa käytännön työtä vainajan ja hänen läheistensä parissa. Sairaanhoitopiirin eettiset periaatteet hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen ja osaamisen arvostaminen sekä yhteiskuntavastuullisuus huomioidaan vainajan hoidossa ja kohtelussa sekä hänen läheistensä kohtelussa.

Vainajan hoitotyön tavoitteena on hyvä ja kunnioittava hoito sekä läheisten mahdollisimman hyvä huomiointi.

Tilat

Vuonna 2013 valmistunut O-rakennus tilaratkaisuineen mahdollistaa vainajan hyvän hoidon sekä läheispalvelujen toteuttamisen.

Rakennuksessa on läheisten käytettävissä kaksi muistotilaa, kappelia, jotka ovat avoinna arkisin. Kappelit on varustettu pienimuotoista hyvästelytilaisuutta varten. Kappeleissa ei toimiteta hautaan siunaamista. Läheisten toiveesta niissä voidaan viettää pieni hartaustilaisuus, jossa on läsnä myös sairaalapastori.

Vainajan hyvästely ja kuoleman jälkeinen siistiminen toteutetaan eri tavoin uskonnollisesta vakaumuksesta ja kulttuurillisista tavoista riippuen. Rakennuksessa säilytettävien vainajien läheisten käytettävissä on vainajan pesutila. Pesutila on avoinna arkisin ja sen käyttö sovitaan ennalta.

Rakennuksessa on 134 vainajasäilytyspaikkaa. Vainajasäilytyksessä säilytetään Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueiden vainajia. Osa vainajista on rakennuksessa ainoastaan säilytyksessä ja osa on kuolemansyyn selvittämiseen liittyvää ruumiinavausta varten. Vainajat luovutetaan läheisille mahdollisimman nopeasti säilytettäväksi sen kunnan vainajasäilytystiloissa, jonne vainaja haudataan.

Henkilökunta

Taysissa vainajatoimintaan osallistuu useampi viranomaistaho sekä niiden henkilöstöä.

Vainajan säilyttämisestä ja tiloista vastaa Tays henkilöstöineen.

Lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisestä vastaa Fimlab Laboratoriot. Lisäksi toteuttamisessa on mukana Taysin henkilöstöä.

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten suorittamisesta vastaavat THL:n oikeuslääkärit, joiden tehtäviin kuuluu kuolemansyyn selvittämisen ohjaus ja valvonta sekä muut oikeuslääkinnän asiantuntijatehtävät. Lisäksi toteuttamisessa on mukana THL:n muuta ammattihenkilöstöä.

Vastuuhenkilöt

Ylihoitaja Sonja Hietaranta
Vastaava hoitaja, yhteyshenkilö Tuula Sutinen