Vastasyntyneiden tehohoitoyksikkö

Vastaamme sairaiden ja kirurgista hoitoa tarvitsevien vastasyntyneiden hoidosta Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Yksikköömme lähetetään myös erityisvastuualueen sairaaloista ne potilaat, joiden hoito vaativuutensa tai harvinaisuutensa takia on keskitetty yliopistosairaaloihin.

Teholla tavallisimpia hoidon syitä ovat

  • hyvin ennenaikaisten ja pienipainoisten vastasyntyneiden ongelmat
  • täysiaikaisten vastasyntyneiden hengityksen ja verenkierron ongelmat
  • vaikeat vastasyntyneiden infektiot
  • kirurgista hoitoa vaativat merkittävät synnynnäiset rakennepoikkeavuudet
  • vaikea hapenpuute syntymän yhteydessä, jolloin lapsi voi tarvita viilennyshoitoa ja aivotoiminnan jatkuvaa monitorointia

Tarkkailussa hoidamme sairaita vastasyntyneitä, jotka eivät tarvitse tehohoitoa, mutta joiden hoitoa ja tutkimuksia ei voida toteuttaa äiti-lapsiyksikössä tai syntymäsairaalassa. Tavallisimpia potilasryhmiä ovat

  • infektion tai matalan verensokerin vuoksi suonensisäistä lääke- tai nestehoitoa tarvitsevat vastasyntyneet
  • kirurgisesta toimenpiteestä toipuvat vastasyntyneet
  • nenä-mahaletkuruokintaa tarvitsevat kasvavat keskoset
  • vakavasta keltaisuudesta kärsivät vastasyntyneet
  • erilaisten oireiden takia tutkimuksia tai seurantaa tarvitsevat vastasyntyneet

Hoidon eteneminen

Useimmiten lapsi siirtyy vastasyntyneiden tehohoitoyksikköön hoitoon suoraan synnytysyksiköstä. Toisinaan lapsi saapuu äiti-lapsiyksiköstä tai lähetteellä toisesta sairaalasta muutamien tuntien tai muutaman vuorokauden iässä.

Tarkkailuun vauva tulee yleensä Taysin äiti-lapsiyksiköstä tai synnytysyksiköstä, joskus omasta syntymäsairaalasta jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

Keskimääräinen hoitoaika tarkkailussa on 7 päivää ja teholla 14 päivää, mutta hoitoaika osastolla voi vaihdella noin vuorokaudesta muutamaan kuukauteen. Tarkkailussa hoidamme vuosittain noin 950 potilasta, teholla noin 330 potilasta.

Jatkohoito tapahtuu omassa keskussairaalassa, muilla lastenosastoilla, lasten kotisairaalassa tai vanhempien luona potilashotellissa, oman kunnan neuvolassa tai erityisseurantana Taysin vauvapoliklinikalla.

Tilat ja henkilöstö

Tehossa on 17 yhden hengen tehohuonetta. Tarkkailussa potilashuoneita on 17, joista suurin osa on yhden hengen huoneita. Ruuhkatilanteissa tarkkailun potilaspaikkoja voidaan muuttaa tehohoitopaikoiksi.

Osastomme on saanut uudet tilat vuonna 2020. Vanhemmat voivat olla oman lapsensa luona ympäri vuorokauden ja äitiä hoidetaan osastolla potilaana synnytyksen jälkeen niin kauan kuin se on tarpeen.

Osaston tiloissa on vanhemmille ja vierailijoille vanhempien taukohuone, jossa on jääkaappi, mikro ja kahvinkeitin sekä televisio ja tietokone. Leikkinurkkauksessa on lapsille kirjoja ja leluja, tarjolla on myös dvd-elokuvia katsottavaksi.

Osastollamme työskentelee osastonylilääkäri, apulaisylilääkäri, 3 erikoislääkäriä, 2 erikoistuvaa lääkäriä, osastonhoitaja, 2 apulaisosastonhoitajaa, 2 asiantuntijahoitajaa, 61 sairaanhoitajaa, 1 lastenhoitaja, 2 kätilöä, osa-aikainen klinikkafarmaseutti, 2 osastonsihteeriä, 2 välinehuoltajaa ja 7 sairaalahuoltajaa.

Lisäksi hoidossa ovat usein mukana fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, kriisihoitaja ja sairaalapastori.

Yksikön esittelyvideo

Puhelinnumeroita

Sihteeri 03 311 66360
Tarkkailun vastaava hoitaja 03 311 66340
Tehon vastaava hoitaja 03 311 66123
Vauvapoliklinikka, hoitaja 03 311 65591

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Päivi Korhonen
Apulaisylilääkäri 
Osastonhoitaja Tiina Samanen