Verisuonikirurgian vuodeosasto

Vuodeosastolla tutkimme ja hoidamme verisuonikirurgisia potilaita. Yleisimpiä osastohoitoa vaativia tilanteita ovat ääreisverenkiertohäiriöt, kaula- ja solisvaltimoahtaumat ja muut verisuonten rappeumasairaudet kuten valtimopullistumat.

Potilaita tulee osastolle kotoa suunnitellusti kutsuttuina, verisuonikirurgian poliklinikalta tai päivystyksenä Acutasta. Keskimääräinen hoitojakso osastolla on 2–3 vuorokautta, minkä jälkeen potilas siirtyy jatkohoitoon hoitolaitokseen tai toiseen sairaalaan. Hoidamme osastolla noin 1500 potilasta vuodessa.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on yhteensä 10 potilaspaikkaa. Potilaspaikoista kahdeksan on sijoitettu kahden hengen huoneisiin ja kaksi yhden hengen huoneisiin. Kaikissa huoneissa on suihkut ja wc:t.  Paikkatilanteen mukaan saatamme joutua sijoittamaan miehiä ja naisia samoihin huoneisiin.

Hoitoon osallistuvat sairaanhoitajat, perus- ja lähihoitajat, osastonsihteerit ja sairaalahuoltajat sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti. Osastolla on myös sairaanhoidon ja lääketieteen opiskelijoita.

Vierailut

Koemme läheisen merkityksen potilaalle tärkeäksi ja näemme läheisen osana potilaan hoitoa. Läheinen voi potilaan luvalla osallistua hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Hoitoon osallistumisesta on hyvä keskustella omahoitajan kanssa. Läheinen voi auttaa potilasta esimerkiksi liikkumisessa, syömisessä ja peseytymisessä. Myös potilaan ohjaustilanteissa läheisen on hyvä olla mukana.

Osastolla on vapaat vierailuajat. Toivomme läheisiltä hienotunteisuutta muita potilaita kohtaan, sillä he saattavat olla huonokuntoisia tai juuri leikkauksesta toipumassa. Hyväkuntoiset potilaat voivat tavata läheisiään päiväsalissa.

Toivomme läheisten arvioivan potilaan saamaa hoitoa, osaston toimintaa ja viihtyisyyttä sekä antavan siitä palautetta hoitohenkilökunnalle.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Tiedustelut

Jottei kanslian puhelinliikenne ruuhkautuisi, toivomme, että potilaalla olisi nimetty yhdyshenkilö, joka on yhteydessä hoitohenkilökuntaan ja välittää potilasta koskevat tiedot muille läheisille.

Puhelinnumeroita

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Velipekka Suominen
Palvelupäällikkö Päivi Stenberg
Osastonhoitaja Annika Sárosi