Synnytysvuodeosasto 4a

Vuodeosasto 4a

Raskaana oleva nainen tulee osastollemme äitiyspoliklinikan tai synnytyspäivystyksen lääkärin arvion perusteella, kun hänen on arvioitu olevan vuodeosastohoidon tarpeessa.

Tavallisimpia syitä ovat

 • Pre-eklampsia eli raskausmyrkytys tai kohonnut verenpaine
 • Ennenaikaiset supistukset
 • Ennenaikainen lapsivedenmeno
 • Verinen vuoto
 • Raskaushepatoosi
 • Sikiön kasvun hidastuminen
 • Synnytyksen käynnistys ja eri syistä aloitettava kohdunsuun kypsyttely
 • Sikiöllä todettu sairaus tai kehityshäiriö
 • Äkillinen kohtukuolema
 • Häiriö äidin perussairaudessa
 • Äidin voinnista johtuvat syyt

Synnyttäneistä osastolle voivat tulla ne äidit, joiden vauva siirtyy suoraan synnytyssalista lastenosasto L05:lle.

Hoidon eteneminen

Osastonlääkäri arvioi jokaisen potilaan hoidon tarpeen ja ottaa kantaa potilaan hoitosuunnitelmaan päivittäin. Lääkärit eivät kierrä potilashuoneissa haastattelemassa ja tutkimassa potilaita vaan kutsumme potilaan tarvittaessa lääkärin tutkimushuoneeseen.

Kätilö ja lääkäri toimivat osastolla työparina. Kätilö tiedottaa lääkäriä potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista ja tutkimustuloksista sekä konsultoi lääkäriä hoidon suhteen.

Pitkään osastohoidossa olevilla potilailla on mahdollisuus päästä kotilomalle, jos sairauden tila sen sallii. Potilas ei maksa sairaalan vuorokausimaksua, jos hän on yhtäjaksoisesti kokonaisen vuorokauden poissa osastolta. Joskus potilas voi myös yöpyä potilashotellissa ja käydä osastolla tutkimuksissa ja hoidoissa.

Synnytyksen käynnistyksessä olevat potilaat siirtyvät synnytyksen käynnistyttyä synnytyssaliin.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on kahden ja kolmen hengen huoneita, ja potilaspaikkoja on yhteensä 18. Perhehuonemahdollisuutta ei ole. Wc- ja suihkutilat ovat potilaille yhteiset, tukihenkilöt voivat käyttää sairaalan pääaulan wc-tiloja. Potilaiden ja vierailijoiden käytössä on päiväsali.

Osastolla työskentelee 2–4 kätilöä työvuorossa. Osastolla on yksi erikoislääkäri ja erikoistuva lääkäri.

Vierailut

Pyydämme vierailijoita huomioimaan muut huoneessa olevat potilaat ja tarvittaessa siirtymään päiväsaliin.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Vastuulääkäri Kaisa Korhonen
Osastonhoitaja Tytti Hyytiä