Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Otamme vastaan konsultaatio- ja tutkimuspyyntöjä Taysin muista yksiköistä sellaisissa tapauksissa, joissa niin sanotut somatopsykiatriset häiriöt edellyttävät erikoisalojen yhteistoimintaa.

Potilaat kärsivät muun muassa sairauskriiseistä, kipuoireyhtymistä, elimellisoireisista häiriöistä ja syömishäiriöistä. Pääsääntöisesti potilaat ovat täysi-ikäisiä, mutta kiireellisiä konsultaatioita tehdään myös alaikäisistä.

Tehtäväalueet

  • Taysin muiden erikoisalojen psykiatriset konsultaatiot ja kriisi-interventiot
  • Neuropsykiatriset konsultaatiot ja tutkimukset
  • Sukupuoli-identiteetin tutkimus ja sukupuolen korjaushoitojen aloitus, trans-poliklinikka

Tapaamme potilaita sekä vastaanotolla poliklinikalla että Taysin eri osastoilla ja ensiavussa.

Neuropsykiatriset konsultaatiot ja tutkimukset

Teemme yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla diagnostisia arvioita neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiville aikuisille. Tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä. Lisäksi poliklinikka tarjoaa neuropsykiatrisia potilaita hoitaville lääkäreille konsultaatioapua muun muassa lääkityksen ja jatkokuntoutuksen suunnitteluun.

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olevan vakituisen hoitosuhteen tulee jatkua neuropsykiatrisen tutkimusjakson ajan. Neuropsykiatristen häiriöiden hoito ja seuranta toteutetaan asuinpaikkakunnan mukaisella psykiatrian aluepoliklinikalla tai perusterveydenhuollossa.

Koronaepidemian takia kiireetön potilashoito on ruuhkautunut. Tämän vuoksi neuropsykiatriaset arviot toteutetaan tällä hetkellä pääosin kirjallisina konsultaatioina psykiatrisen erikoissairaanhoidon lähetteen perusteella.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Jaakko Leskinen
Osastonhoitaja Kaisa Mikkola