Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Otamme vastaan konsultaatio- ja tutkimuspyyntöjä Taysin muista yksiköistä sellaisissa tapauksissa, joissa niin sanotut somatopsykiatriset häiriöt edellyttävät erikoisalojen yhteistoimintaa.

Potilaat kärsivät muun muassa sairauskriiseistä, kipuoireyhtymistä, elimellisoireisista häiriöistä ja syömishäiriöistä. Pääsääntöisesti potilaat ovat täysi-ikäisiä, mutta kiireellisiä konsultaatioita tehdään myös alaikäisistä.

Tehtäväalueet

Tapaamme potilaita sekä vastaanotolla poliklinikalla että Taysin eri osastoilla ja ensiavussa. Kun potilaan tilanne edellyttää osastohoitoa, häntä hoidetaan yleissairaalapsykiatrian osastolla.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Riikka Mäkelä

Osastonhoitajan varahenkilö Hakala Ulla