Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka (PPSY)

Otamme vastaan konsultaatio- ja tutkimuspyyntöjä Taysin muista yksiköistä sellaisissa tapauksissa, joissa niin sanotut somatopsykiatriset häiriöt edellyttävät erikoisalojen yhteistoimintaa.

Potilaat kärsivät muun muassa sairauskriiseistä, kipuoireyhtymistä, elimellisoireisista häiriöistä ja syömishäiriöistä. Pääsääntöisesti potilaat ovat täysi-ikäisiä, mutta kiireellisiä konsultaatioita tehdään myös alaikäisistä.

Tehtäväalueet

  • Taysin muiden erikoisalojen psykiatriset konsultaatiot ja kriisi-interventiot
  • Lähetteillä tulevien potilaiden arviointi ja lyhytaikainen hoito

Tapaamme potilaita sekä vastaanotolla poliklinikalla että Taysin eri osastoilla ja ensiavussa.