Neuropsykiatrian poliklinikka

Taysin neuropsykiatrian poliklinikka on yleissairaalapsykiatrian yksikköön kuuluva konsultaatioyksikkö, jossa tehdään diagnostisia arvioita Taysin osastojen ja poliklinikoiden sekä sairaanhoitopiirin kuntien neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiville potilaille.

Koronaepidemiapoikkeustilanteen takia kiireetön potilashoito on ruuhkautunut. Tämän vuoksi neuropsykiatrian poliklinikan arviot toteutetaan tällä hetkellä pääosin kirjallisina konsultaatioina psykiatrisen erikoissairaanhoidon lähetteen perusteella.

Teemme neuropsykiatrian poliklinikalla diagnostisia arvioita neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiville aikuisille. Tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä.

Lisäksi poliklinikka tarjoaa neuropsykiatrisia potilaita hoitaville lääkäreille konsultaatioapua muun muassa lääkitykseen ja jatkokuntoutuksen suunnitteluun.

Poliklinikka on neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikkaan keskittyvä erikoispoliklinikka, jolla ei ole mahdollisuuksia hoitaa tutkimusjaksolla olevan potilaan psykiatrisia ongelmia kokonaisvaltaisesti. Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olevan vakituisen hoitosuhteen tulee jatkua neuropsykiatrisen tutkimusjakson ajan.

Poliklinikan henkilökuntaan kuuluu psykiatrian erikoissairaanhoitaja, psykiatriaan erikoistuva lääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

Neuropsykiatrisen tutkimusjakson kulku

  • Sairaanhoitaja ja/tai sosiaalityöntekijä tekee potilaalle ajankohtaisen neuropsykiatrisen oireilun ja psykososiaalisen tilanteen kartoituksen, elämänkaarihaastattelun ja potilaskohtaisesti valittavia diagnostisia kyselyitä.
  • Potilaan suostumuksella voidaan haastatella kumppania ja ystäviä ajankohtaisesta tilanteesta sekä vanhempia tai muita läheisiä ja mahdollisesti entisiä opettajia lapsuushistoriasta.
  • Lääkäri tekee kliinis-psykiatrisen tutkimuksen.
  • Psykologi tekee tarvittaessa psykologisen tutkimuksen.
  • Tarpeen mukaan tehdään kuvantamistutkimuksia tai laboratoriokokeita.
  • Muiden erikoisalojen, kuten neurologian ja sisätautien, asiantuntijoita konsultoidaan, jos siitä arvioidaan olevan neuropsykiatrisen tutkimuksen kannalta hyötyä.
  • Lääkäri vetää tulokset yhteen.
  • Tutkimusjakson lopuksi pidetään tarvittaessa verkostopalaveri, johon poliklinikan työntekijöiden ja potilaan lisäksi voi hänen suostumuksellaan tulla esimerkiksi hänen läheisiään, jatkohoitopaikan työntekijöitä, työnantajan ja työterveyshuollon edustajia, Kelan, sosiaalitoimen tai TE-toimiston työntekijöitä sekä kolmannen sektorin työntekijöitä.

Neuropsykiatristen häiriöiden hoito ja seuranta toteutetaan asuinpaikkakunnan mukaisella psykiatrian aluepoliklinikalla tai perusterveydenhuollossa.

Vastuuhenkilö

Ylilääkäri 03 311 69423