Trans-poliklinikka (YSPT)

Taysin trans-poliklinikalla tutkimme sukupuoli-identiteetin ristiriidasta kärsiviä henkilöitä. He saattavat kokea olevansa transsukupuolisia tai heidän sukupuoli-identiteettinsä vaatii muutoin selvittelyä.

Tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen tultua lähetämme potilaalle kirjeen, jossa kerromme varatusta ajasta ja sen perumismahdollisuudesta sekä hoitotakuun aikarajoista.

Ensikontakti voidaan toteuttaa vastaanottokäyntinä tai yhteydenottona potilaaseen tai neuvotteluna avohoitotahon kanssa. Ensikontakti sisältää 1–2 haastattelua, minkä jälkeen sovitaan tutkimusjaksosta.

Tutkimusjakso

Tutkimusjakso on tarkoitettu aikuisikäisille, 18 vuotta täyttäneille. Käynnit ovat tutkittavalle maksuttomia. Peruuttamattomista käynneistä veloitamme peruutusmaksun. Moniammatillinen työryhmä suunnittelee ja toteuttaa yleispsykiatrisen tutkimuksen yksilöllisen arvion perusteella. Työryhmään kuuluu sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, psykiatrian erikoislääkäreitä ja psykologeja.

Jakson tavoitteena on arvioida ja selvittää, onko kyseessä diagnostiset kriteerit täyttävä transsukupuolisuus eikä psykiatrinen häiriö tai tilapäinen ajatus sukupuolen muuttamisesta. Yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa arvioidaan myös voimavaroja selviytyä hoitoprosessista. Tutkimusjakson lopuksi järjestetään ensimmäinen hoitoneuvottelu, jossa käydään läpi tutkimusten johtopäätökset. Hoitoneuvottelussa arvioidaan potilaan valmiutta hoitoihin ja tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Valmius hoitoihin edellyttää:

  • kohtuullista arjen toimintakykyä
  • vakaata psyykkistä vointia
  • realistista käsitystä korjaushoidoista
  • ei ajankohtaista päihdeongelmaa

Hoitojakso

Mikäli tutkimusjakson jälkeen päädytään aloittamaan sukupuolen korjaushoitoja, ohjataan potilas asianmukaisten erikoisalojen yksiköihin niiden toteuttamista varten:

Korjaushoitojen jälkeen seurataan noin vuoden ajan potilaan tyytyväisyyttä elämäänsä oikeaksi kokemassaan sukupuoliroolissa. Seurantajakson lopulla järjestetään toinen hoitoneuvottelu. Hoitoneuvottelussa arvioidaan tyytyväisyyttä korjaantumiseen siihen mennessä ja käydään läpi sukupuolen juridisen ja kirurgisen muuttamisen käytännöt.

Sukupuolen juridinen muuttaminen

Mikäli tavoitteena on henkilötunnuksen muutos eli juridinen sukupuolenkorjaus, tarvitaan maistraattiin 3 lääkärinlausuntoa:

  • psykiatrin lausunto sukupuoli-identiteetin tutkimukset tehneestä työryhmästä
  • toisen psykiatrin lausunto eli ns. second opinion -arvio Helsingin yliopistollisen sairaalan nuorten ja aikuisten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköstä, joka edellyttää psykiatrin henkilökohtaista tapaamista
  • gynekologin lausunto lisääntymiskyvyttömyydestä (esimerkiksi käytössä olevaan hormonihoitoon liittyen).

Henkilötunnuksen muutoksen jälkeen hormonihoidosta vastaava gynekologi voi kirjoittaa lausunnon Kelalle hormonilääkityksen erityiskorvattavuudesta.

Sukupuolen kirurginen muuttaminen

Tämän jälkeen sukuelinkirurgia mahdollistuu, mutta siihen ei tarvitse edetä. Korjautuva voi tuoda esiin tämän tavoitteen elämässään myöhemmin, jolloin hänet kutsutaan tilannearvioon trans-poliklinikalle. Sukuelinkirurgialla tarkoitetaan kivesten poistoa ja potilaan niin halutessa ulkoisten sukuelinten rakentamista miehestä naiseksi korjautuvalla, tai kohdun ja munasarjojen ja tarvittaessa emättimen poistoa, sekä ulkoisten sukuelinten rakentamista naisesta mieheksi korjautuvalla.

Mahdolliset sukuelinkirurgiset hoidot tapahtuvat Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Niitä varten tarvitaan lähete sukupuoli-identiteetin tutkimukset tehneestä työryhmästä ja toinen lausunto Helsingin yliopistollisen sairaalaan nuorten tai aikuisten sukupuoli-identiteetin tutkimusyksiköstä.

Valmius sukuelinkirurgiaan edellyttää:

  • vakaa psyykkinen vointi ainakin vuoden verran edeltävästi
  • kirurgi arvioi fyysisen terveydentilan
  • tupakoimattomuus, ei ajankohtaista päihdeongelmaa.