Koivikkopuiston koulu

Tays Keskussairaalan alueella toimiva Puistokoulu on Tampereen kaupungin ylläpitämä sairaalakoulu, joka palvelee Taysin vastuualueen kuntia. Oppilaat ovat lastenpsykiatrian ja lastentautien yksiköiden ja muiden osastojen esi- ja perusopetusikäisia potilaita.

Opetusta annetaan kaikissa perusopetuksen oppiaineissa opetussuunnitelman mukaisesti. Opetus tapahtuu joko koulutiloissa tai vieriopetuksena sairaalan eri osastoilla. Oppilaat ovat kirjoilla omassa koulussaan sairaalakoulujakson aikana.

Opetus on toiminnallista ja pedagogisesti kuntouttavaa, ja siinä otetaan huomioon oppilaan sairaus, psyykkinen tila, vointi, oppimisvaikeudet ja hoitoon liittyvät toimenpiteet.

Koivikkopuiston koulutalossa toimii neljä opetusryhmää lastenpsykiatrian oppilaille ja osa-aikainen ryhmä lastentautien oppilaille. Lastentautien osastoilla olevia perusopetusikäisiä potilaita opetetaan pääasiassa heidän omissa huoneissaan osastoilla. Lastenpsykiatrian oppilailla on tarvittaessa mahdollisuus myös yksilöopetukseen.

Vastuuhenkilöt

Rehtori Tuila Saarentaus 040 571 1465 
Apulaisrehtori Pauliina Suvilaakso 040 8012700