Tays Syöpäkeskuksen kliiniset tutkimukset

Yhteystiedot: FONK(at)pshp.fi
(Korvaa (at) käyttämällä @-merkkiä.)

Kliiniset tutkimukset -avoinna = Tutkimus on normaalisti avoinna uusille potilaille / Open for inclusion
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita = Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

Syöpä

Tutkimus

Akuutti myelooinen leukemia (AML) Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20076M HOVON 156 AML

AMLSG 28-18: Rimpiläinen

III vaiheen avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus gilteritinibillä tai midostauriinilla yhdessä induktio- ja konsolidaatiosolusalpaajahoidon kanssa, jota seuraa yhden vuoden ylläpitohoitojakso potilailla, joilla on vasta diagnosoitu FLT3-mutatoitunut akuutti myelooinen leukemia (AML) tai blastiylimääräinen myelodysplastinen oireyhtymä (MDS-EB2) ja joille intensiivinen solusalpaajahoito soveltuu.

Akuutti myelooinen leukemia (AML) Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20052M

VenEx: Rimpiläinen

Vaiheen II kaksiosainen, kaksihaarainen avoin tutkimus, jossa venetoklaksia annetaan yhdessä atsasitidiinin kanssa akuuttia myeloista leukemiaa sairastaville potilaille, joiden hoito valitaan koeputkessa tehdyn lääkeherkkyystutkimuksen perusteella.

Akuutti myelooinen leukemia (AML) Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18034M

CPKC412A2408: Rimpiläinen

Avoin, vaiheen 3b monikeskustutkimus, jossa arvioidaan midostauriinin turvallisuutta ja tehokkuutta hiljattain todetun akuutin myelooisen leukemian hoidossa vähintään 18-vuotiailla tutkittavilla, joiden sairauteen liittyy FLT-3-geenin mutaatio ja jotka soveltuvat saamaan tavanomaista solunsalpaajahoitoa.

Akuutti myelooinen leukemia (AML)

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17112M

VIALE-A: Rimpiläinen

Faasi III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa venetoklaksin ja atsasitidiinin yhdistelmähoitoa verrataan pelkkään atsasitidiiniin aiemmin hoitamattomien, potilaiden akuutin myelooisen leukemian hoidossa, kun tavanomainen induktiohoito ei sovellu potilaalle.

Akuutti myelooinen leukemia (AML) Kliiniset tutkimukset -avoinna

R21043M

HO150: Rimpiläinen

III-vaiheen avoin, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu  lumekontrolloitu monikeskustutkimus ivosidenibillä tai enasidenibillä yhdessä induktio- ja konsolidaatiosolusalpaajahoidon kanssa, jota seuraa ylläpitohoitojakso, potilailla, joilla on vasta diagnosoitu IDH1- tai IDH2 -mutatoitunut akuutti myelooinen leukemia (AML) tai blastiylimääräinen myelodysplastinen oireyhtymä (MDS-EB2) ja joille intensiivinen solusalpaajahoito soveltuu.

Akuutti lymfoblasti-leukemia (ALL) Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20054M

ALLTogether: Rimpiläinen

Akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) sairastavien lasten ja nuorten hoitotutkimus.

Akuutti lymfoblasti-leukemia (ALL)

Kliiniset tutkimukset -avoinna

R09080

NOPHO: Rimpiläinen

Yhteispohjoismainen III faasin hoito-ohjelma lapsille (1.0 - 17.9-vuotiaille) ja nuorille aikuisille (18 - 45-vuotiaille), joilla todettu akuutti lymfoblastileukemia.

Eturauhassyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R20107M

MK-3475-991: Jukkola

Kolmannen vaiheen satunnaistettu kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabin (MK-3475), entsalutamidin ja hormonaalisen hoidon yhdistelmää verrattuna lumelääkkeen, entsalutamidin ja hormonaalisen hoidon yhdistelmään tutkittavilla, joilla on etäpesäkkeitä lähettänyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19098M

CYPIDES: Tanner

Turvallisuus- ja imeytymistutkimus ODM-208-tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla.

Eturauhassyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18198M

Stesides: Tanner

Turvallisuus- ja imeytymistutkimus ODM-209 tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää tai estrogeenireseptoripositiivisen ja her2-negatiivisen levinneen rintasyövän sairastavilla potilailla.

Eturauhassyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19120M

RhoVac: /Tammela

Vaiheen 2 kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa arvioidaan RV001V-valmistetta paikallista eturauhassyöpää sairastaneilla miehillä, kun parantavaksi tarkoitettu hoito ei ole estänyt biokemiallista uusiutumista. (RhoVac-002-tutkimus)

Eturauhassyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18020M

Astellas: Tammela

Vaiheen 2 avoin jatkotutkimus potilaille, joilla on eturauhassyöpä ja jotka ovat aiemmin osallistuneet entsalutamidin kliiniseen tutkimukseen.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16033H

9785-CL-0403 Arches : Tammela

Monikansallinen, kolmannen vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu hormonihoidolle herkkää etäpesäkkeitä lähettänyttä eturauhassyöpää sairastaville potilaille tehtävä tutkimus, jossa verrataan entsalutamidin ja kastraatiohoidon yhdistelmää lumelääkkeeseen ja kastraatioon.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14009

ESKO: Reinikainen

Eturauhassyövän sädehoidon kehittäminen

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16118M

ODX-003: Tammela

Vaiheen 2 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu annoksenmääritys- ja monikeskustutkimus, jossa ODX-valmistetta annetaan toistuvina annoksina tutkittaville, joilla on kastraatioon reagoimaton eturauhassyöpä ja luustoetäpesäkkeitä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15062M

MDV3100-13 /Embark: Tammela

Satunnaistettu, III-vaiheen tehokkuus- ja turvallisuustutkimus entsalutamidilla yhdistettynä leuproreliiniin, entsalutamidilla monoterapiana tai lumelääkkeellä yhdistettynä leuproreliiniin miespotilailla, joilla on korkean riskin etäpesäkkeitä lähettämätön ja annetusta hoidosta huolimatta etenevä eturauhassyöpä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16201M

ARASENS: Tammela

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen III tutkimus, jossa tavanomaisen androgeenideprivaatiohoidon ja dosetakselin lisänä annettavaa ODM-201-valmistetta verrataan lumelääkkeeseen metastasoitunutta, hormoniherkkää eturauhassyöpää sairastavilla potilailla.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R13101M

MDV3100-14 /PROSPER: Tammela

Monikansallinen, 3. vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu tutkimus entsalutamidin tehosta ja turvallisuudesta potilailla, joilla on kastraatioresistentti etäpesäkkeitä lähettämätön eturauhassyöpä.

Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20107M

MK-3475-991: Jukkola

Kolmannen vaiheen satunnaistettu kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabin (MK-345), entsalutamidin ja hormonaalisen hoidon yhdistelmää verrattuna lumelääkkeen, entsalutamidin ja hormonaalisen hoidon yhdistelmään tutkittavilla, joilla on etäpesäkkeitä lähettänyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä.

Eturauhassyöpä
 
Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19062M

Talapro-2: Tammela

Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus talatsoparibin käytöstä yhdessä entsalutamidin kanssa metastaattista kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavilla henkilöillä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14049M

Bayer 15396: Paunu

Radium-223-diklorid/abirateronin/prednisolonin yhdistelmä verrattuna lumelääkkeeseen/abirateronin/prednisolonin pääasiassa luustoon levinnyttä kastraatiolle reagoimatonta eturauhassyöpää (CRPC) sairastavilla tutkittavilla, jotka eivät ole saaneet kemoterapiahoitoa. Faasi III.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16072M

KEYNOTE-199: Kellokumpu-Lehtinen

Faasi II kliininen lääketutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabia potilailla, jotka sairastavat kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää, jota on aiemmin hoidettu solunsalpaajahoidolla.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R06170M

AdRad: Kellokumpu-Lehtinen

Avoin satunnaistettu vaiheen III liitännäishoito tutkimus, jossa verrataan kuutta hormonihoitoon yhdistettyä doketakseli kuuria pelkkään hormonihoitoon keskikorkean tai korkean uusiutumisriskin eturauhassyöpäpotilailla sädehoidon jälkeen (SPCG-13)

Eturauhassyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20132M

Radiant:Tammela

Faasin 4 satunnaistettu, avoin monikeskustutkimus radium-223-dikloridin tehosta ja turvallisuudesta tavanomaisella annoksella verrattuna uuden hormonihoidon (NAH, novel anti-hormonal therapy) tavanomaiseen  annokseen potilailla, joilla on vallitsevasti luustoon metastasoinut kastraatioresistentti eturauhassyöpä, joka etenee yhden uuden hormonihoidon hoitolinjan aikana tai sen jälkeen.

Eturauhassyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20101M

Bayer ROS: Tammela

Yhdessä ryhmässä tehtävä avoin tutkimus, jonka tarkoituksena on jatkaa Bayerin aiempiin tutkimuksiin osallistuneiden tutkittavien darolutamidihoitoa  sen turvallisuuden tutkimiseksi.

GIST

Kliiniset tutkimukset -avoinna

R15127M

GIST SSGXXII: Sunela

Kolmen vuoden kestoisen ja viiden vuoden kestoisen imatinibi-hoidon vertailu potilailla, joilla GIST:in uusiutumisvaara leikkauksen jälkeen on arvioitu suureksi: satunnaistettu III faasin tutkimus (SSGXXII)

Haimasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14070M

APACT: Salminen

Vaiheen 3 avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa verrataan nab paklitakselin ja gemsitabiinin yhdistelmää ja pelkkää gemsitabiinia haiman adenokarsinooman liitännäishoitona leikkaushoidon jälkeen.

Haimasyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18120M

GRASPANC: Österlund

Satunnaistettu vaiheen 3 tutkimus eryaspaasin käytöstä yhdessä kemoterapian kanssa verrattuna pelkän kemoterapian käyttöön toisen linjan hoitona haiman adenokarsinoomaa sairastavilla potilailla.

Ihosyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R13091M

Ca209-067: Skyttä

Kolmannen vaiheen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa verrataan nivolumabihoitoa yksinään tai yhdessä ipilimumabin kanssa pelkkään ipilimumabiiin potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton kirurgiseen hoitoon soveltumaton tai etäpesäkkeinen ihosyöpä.
Keuhkosyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19102M

ASTEROID: Skyttä

Avoin satunnaistettu vaiheen II tutkimus, jossa durvalumabia annetaan stereotaktisen sädehoidon jälkeen ei-pienisoluisen, asteen I keuhkosyövän liitännäishoitona.

Keuhkosyöpä, ei pienisoluinen Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20163M

DART: Ahvonen

Tutkimus Durvalulmabi immunologisella lääkkeellä kemosädehoidon jälkeen potilailla, jotka sairastavat ei-pienisoluista keuhkosyöpää.

Keuhkosyöpä, ei pienisoluinen Kliiniset tutkimukset -avoinna

R21079M

MK7684A-002: Ahvonen

Tutkimus, jossa verrataan MK-7684A:n ja dosetakselin yhdistelmähoitoa ja dosetakselin ainoana hoitona ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa.

Kiinteät kasvaimet Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17127M

M15-891: Tanner

Vaiheen 1 avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan ABBV-181:n käyttöä suurenevina annoksina joko ainoana lääkkeenä tai yhdessä toisen syöpähoidon kanssa pitkälle edenneiden kiinteiden kasvainten hoidossa.

Kiinteät kasvaimet Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19126M

MATINS: Skyttä, Tanner, Auranen

Vaiheen I/II avoin, kolmivaiheinen, siedetyn annoksen määritys ja erillisten kohorttien tutkimus, jossa tutkitaan CLEVER-1 vasta-aine FP-1305:n turvallisuutta, siedettävyyttä ja alustavaa tehoa tutkittavilla, joilla on pitkälle edennyt syöpäsairaus.

KLL Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19101M

ASSURE: Luopajärvi

Vaiheen 3b, sokkouttamaton, yhden hoitohaaran monikeskustutkimus, jossa tutkitaan akalabrutinibia (ACP-196) kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavilla potilailla.

KLL Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18015M

HO141 CLL: Luopajärvi

Vaiheen 2 seurantatutkimus, monikeskustutkimus, ibrutinibin ja venetoklaksin yhdistelmähoidolla uusiutunutta tai hoitoresistenttiä kroonista lymfaattista leukemiaa (RR KLL) sairastaville potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on vähintään 30 ml/min ja riippumatta TP53-poikkeavuudesta.

KLL

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17047M

CLL13 GAIA: Luopajärvi

Vaiheen 3 satunnaistettu, prospektiivinen, avoin monikeskustutkimus, jossa vakiohoitona käytettävää kemoimmunoterapiaa (FCR/BR) verrataan rituksimabin ja venetoklaksin yhdistelmään (RVe), obinututsumabin (GA101) ja venetoklaksin yhdistelmään (GVe) sekä obinututsumabin (GA101), ibrutinibin ja venetoklaksin (GIVe) hyväkuntoisilla potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton krooninen lymfaattinen (KLL), johon ei liity 17p-deleetiota tai TP53-mutaatiota.

Kohdun rungon syöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R21042M

MK3475-B21: Auranen

Tutkimus solunsalpaajahoidolla ja pembrolitsumabilla tai solunsalpaajahoidolla ja lumelääkkeellä kohdunrungon syövän leikkauksen jälkeen vähintään 18-vuotiailla naisilla (KEYNOTE-B21 / ENGOT-en11 / GOG-3053)

Kohdun rungon syöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19103M

RUBY: Auranen

Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, jossa tutkitaan dostarlimabi (TSR042) plus karboplatiini–paklitakseli -hoitoa versus lumelääke plus karboplatiini–paklitakseli -hoitoa potilailla, joilla on uusiutuva tai alun perin edennyt kohdun limakalvon syöpä.

Kohdun rungon syöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16094M

FANDANGO: Auranen

Lumekontrolloitu tutkimus nintedanibin yhdistämisestä ensivaiheen solusalpaajahoitoon potilailla, joilla on levinnyt tai uusiutunut kohdunrunkosyöpä. Faasi II.

Kohdun rungon syöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16187M

PALEO: Auranen

Palbosiklibi yhdistettynä letrotsoliin verrattuna pelkkään letrotsoliin potilailla, joilla todetaan levinnyt tai uusiutunut estrogeenireseptoripositiivinen kohdunrunkosyöpä. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja plasebokontrolloitu faasi II -tutkimus

Kohdun rungon syöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

EN2-DGCG: Auranen

Leikkauksen jälkeinen solusalpaajahoito tai pelkkä seuranta potilailla, joilla todetaan keskikorkean tai korkean uusiutumisriskin kohtuun rajoittunut kohdunrunkosyöpä

Lymfooma Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17145M

BIO-CHIC: Sunela

Biologisen riskin mukainen diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoito immunokemoterapialla ja varhaisella keskushermostolymfooman estohoidolla. Pohjoismaisen Lymfoomaryhmän vaiheen 2 monikeskustutkimus.

Lymfooma Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R182211M

SAKK: Kaisa Sunela

Kliininen faasi II lääketutkimus, jossa selvitetään vasta-aineen eli rituksimabin käyttöä yksin tai yhdessä ibrutinibin kanssa follikulaarista lymfoomaa sairastavien hoitoon.

Lymfooma
Non-Hodgkin

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17032M

CHRONOS-4: Sunela

III vaiheen satunnaistettu tutkimus, jossa arvioidaan kopanlisibin ja tavanomaisen immunokemoterapian yhdistelmää uusiutuneen, hitaasti etenevän non-Hodgkin-lymfooman hoidossa.

Lymfooma
Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16108M

MOR00208/B-MIND: Sunela

Faasi II/III satunnaistettu monikeskustutkimus MOR00208 –tutkimuslääkkeestä ja bendamustiinista vs rituksimabi ja bendamustiini potilailla, joilla on uusiutunut tai refraktaarinen diffuusi suurisoluinen B-solujen imukudossyöpä, jotka eivät sovellu korkea-annoksiseen solunsalpaajahoitoon ja autologiseen kantasolusiirtoon.

Lymfooma
Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma
Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20119M

NLG-07 (POLAR BEAR): Pollari

Avoin satunnaistettu vaiheen III tutkimus, jossa verrataan R-MINI-CHOP-hoitoa R-MINI-CHP-hoitoon yhdessä polatutsumabi-vedotiinin kanssa ensilinjan hoitona diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavilla iäkkäillä potilailla.

Lymfooma
Non-Hodgkin
Kliiniset tutkimukset -avoinna

R21082M

Genmab3013-02: Pollari

Vaiheen 1b/2 avoin tutkimus, jossa arvioidaan epkoritamabin (GEN3013: DuoBody®-CD3xCD20) turvallisuutta ja alustavaa tehoa yhdistettynä muihin lääkeaineisiin B- soluista non- Hodgkin- lymfoomaa sairastavilla tutkittavilla.

Lymfooma
Non-Hodgkin

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14154M

BAY 80-6946: Sunela

Vaiheen 2 avoin tutkimus, jossa arvioidaan laskimoon annettavaa PI3K:n estäjää (BAY 80- 6946) hitaasti tai nopeasti etenevän uusiutuneen non-Hodgkin lymfooman hoidossa ilman vertailuvalmistetta. (B-osa)

Lymfooma

Manttelisolulymfooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R19118M

ENRICH: Pollari

Avoin, satunnaistettu tutkimus rituksimabi-ibrutinibi-hoidosta verrattuna rituksimabi-solunsalpaajahoitoon yli 60-vuotiailla manttelisolulymfoomaa sairastavilla potilailla.

Lymfooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18209M

FIORELLA: Pollari

Yleiskunnon ja perussairauksien mukainen iäkkäiden primaarin keskushermostolymfooman hoito (Kansainvälisen Ekstranodaali-lymfoomaryhmän satunnaistettu vaiheen 2 monikeskustutkimus)

Lymfooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

R21062M

GENMAB3013-01: Sunela 

Vaiheen 1/2 avoin annoksenmääritystutkimus GEN3013-tutkimuslääkkeellä potilailla, joilla on uusiutuva, etenevä tai hoitoon reagoimaton B-solulymfooma.

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15089M

CA209-238: Skyttä

Faasin III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus immunoterapia-liitännäishoidolla, jossa verrataan nivolumabia ja ipilimumabia täydellisen poistoleikkauksen jälkeen tutkittavilla, joilla on korkean uusiutumisriskin vaiheen IIIb/c tai IV melanooma.

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16133M

MK3475-054 (KEYNOTE-054): Skyttä

Monoklonaalinen anti-PD-1-vasta-aine pembrolitsumabi (MK-3475) verrattuna lumelääkkeeseen liitännäishoitona huonoennusteisen levinneisyysasteen III melanoomassa täydellisen poistoleikkauksen jälkeen. Faasi III.

Melanooma Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18084M

Melanoma / CA224-047: Skyttä

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu II–III-vaiheen tutkimus, jossa relatlimab ja nivolumab -yhdistelmää (BMS-986213) verrataan nivolumabiin aiemmin hoitamattoman etäpesäkkeisen tai leikkaukseen soveltumattoman melanooman hoidossa.

Melanooma Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18130M

Combi-APlus: Leena Tiainen

Avoin, vaiheen IIIb tutkimus, jossa arvioidaan sovelletun kuumeenhallintaohjeen vaikutusta kuumeen esiintyvyyteen potilailla, jotka saavat dabrafenibin yhdistelmää adjuvanttihoitona korkean riskin (stage III) BRAFV600-mutaatiopositiivisen melanooman kirurgisen poiston jälkeen.

Melanooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19137M

CA209-76K: Skyttä

Vaiheen III, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus jossa liitännäishoitona annettavan nivolumabin tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä verrataan lumelääkkeeseen varhaisen vaiheen melanoomapotilailla joille on tehty kasvaimen täydellinen  poistoleikkaus.

Melanooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20134M

Nektar: Skyttä

Vaiheen III, satunnaistettu, avoin tutkimus, jossa verrataan NKTR-214 tutkimuslääkkeen ja nivolumabin yhdistelmähoitoa nivolumabiin tutkittavilla, joilla on aiemmin hoitamaton leikkaukseen soveltumaton tai levinnyt melanooma.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20048M

AGO-OVAR 2.29: Auranen

Satunnaistettu Faasin III tutkimus, jossa verrataan atetsolitsumabin, bevasitsumabin ja kemoterapian yhdistelmää bevasitsumabiin ja kemoterapiaan uusiutuneessa munasarjasyövässä.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17105M

IMagyn050: Auranen

Vaiheen lll satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa verrataan atetsolitsumabia ja lumelääketttä yhdistelmähoitona paklitakselin, karboplatiinin ja bevasitsumabin kanssa äskettäin todetun  asteen lll tai lV munasarjasyövän, munanjohdinsyövän tai primaarisen vatsakalvon syövän hoidossa.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16061M

AVANOVA: Auranen

Niraparibi vs. niraparibi-bevasitsumabihoito naisilla, jotka sairastavat platinaherkkää epiteliaalista munasarja-, munatorvi- tai vatsakalvosyöpää. Faasi II.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16104M

PRIMA: Staff

Lumelääkekontrolloitu monikeskustutkimus ylläpitohoidosta niraparibilla ensilinjan platinapohjaisen solusalpaajahoidon vasteen jälkeen potilailla, joilla on edennyt munasarjasyöpä. Faasi III.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

EWOC-1: Auranen

Karboplatiini +/- paklitakseli hauraiden, yli 70-vuotiaiden naisten levinneen munasarjasyövän hoidossa

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16020M

MK-3475-100 (KEYNOTE-100): Auranen

Faasi II avoin, yksihaarainen monikeskustutkimus, jossa arvioidaan pembrolitsumabi- monoterapian tehoa ja turvallisuutta uusiutuneen munasarjasyövän hoidossa.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16064M

PAOLA: Auranen

Platina, bevasitsumabi ja olaparibi levinnyttä munasarja/munajohdin/vatsakalvosyöpää sairastavien potilaiden ensi linjan hoidossa. Faasi III.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R11119M

INOVATYON: Auranen

Trabektediinin ja pegyloidun liposomaalisen doksorubisiinin (PLD) teho verrattuna karboplatiinin ja PLD:n tehoon potilailla, joiden uusiutunut munasarjasyöpä on edennyt 6-12 kuukauden kuluttua viimeisestä platinahoidosta. Faasi III.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18078M

NSGO-UMB1 ENGOT-OV30 / UMBRELLA: Auranen

Vaiheen II usean hoitohaaran tutkimus uusiutunutta munasarjasyöpää sairastavilla potilailla.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18189M

OPINION: Staff

Vaiheen IIIb yksihaarainen, avoin monikeskustutkimus olaparibi-ylläpitohoidossa platinaherkässä uusiutuneessa munasarjasyövässä ilman BRCA-mutaatiota.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16104M

Tesaro Prima: Mäenpää

Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu, monikeskustutkimus ylläpitohoidosta niraparibille ensilinjan platinapohjaisen solunsalpaajahoidon vasteen jälkeen potilailla, joilla on HRD-positiivinen, edennyt munasarjasyöpä.

Munasarjasyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18152M

Tesaro FIRST: Auranen

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 3 tutkimusplatinapohjaisella hoidolla, TSR-042-valmisteella ja niraparibilla verrattuna platinapohjaiseen standardihoitoon ensi vaiheen hoitona levinneisyysasteen III tai IV ei musinoottisessa epiteliaalisessa munasarjasyövässä.

Munuaissyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R19116M

EXELIXIS: Sunela

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, vaiheen 3 lääketutkimus, joka selvittää kabotsantinibin, nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoidon tehoa sekä turvallisuutta verrattuna nivolimabin ja ipilimumabin yhdistelmähoitoon edenneessä munuaissyövässä.

Munuaissyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17092M

KEYNOTE-564: Kankaanranta

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu, kolmannen faasin tutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabia (MK-3475) munuaissyövän poistoleikkauksen jälkeisenä liitännäishoitona.

Munuaissyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17119M

Eisai: Sunela

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 2 tutkimus, jossa arvioidaan lenvatininibin turvallisuutta ja tehoa kahdella eri aloitusannoksella (18 mg ja 14 mg vuorokaudessa) yhdessä everolimuusin (5 mg kerran vuorokaudessa) kanssa munuaisen adenokarsinoman hoidossa yhden aiemman VEGF-täsmähoidon jälkeen.

Munuaissyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15010M

Ca209-214: Kellokumpu-Lehtinen

Avoin vaiheen 3 tutkimus, jossa nivolumabin ja ibilimumabin yhdistelmää verrataan standardihoitoon (sutinibiin) tutkittavilla, joilla on edennyt tai etäpesäkkeinen munuaissyöpä, johon ei ole annettu aikaisempaa syöpälääkehoitoa.

Munuaissyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20039M

MK-6482-005: Pollari

Avoin kolmannen vaiheen satunnaistettu tutkimus, jossa verrataan MK-6482:a ja everolimuusia tutkittavilla, joiden munuaissyöpä on edennyt aiemman hoidon jälkeen.

Myelooma Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R18039M

IRd NMSG 23/15: Sankelo

Myelooman ensilinjan hoitotutkimus: Iksatsomibi + lenalidomidi + deksametasoni (IRd)-alkuhoito, autologinen kantasolujensiirto, IRd konsolidaatiohoito ja riskiluokituksen mukainen ylläpitohoito iksatsomibi + lenalidomidilla tai lenalidomidilla.

Osteosarkooma Kliiniset tutkimukset -avoinna

R20053M

OLIE: Palmu

Kansainvälinen, vaiheen kaksi monikeskustutkimus, jossa tutkitaan Lenvatinibin tehoa ja turvallisuutta yhdistettynä Etoposidiin ja Ifosfamidiin lapsilla, nuorilla ja nuorilla aikuisilla uusiutuneen tai hoitoon vastaamattoman osteosarkooman hoidossa. Tutkimuksen yläikäraja on 25 vuotta.

Pään ja kaulan alue

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15025M

MK-3475-048: Reinikainen

Avoin III faasin kliininen lääketutkimus, jossa arvioidaan pembrolitsumabin (MK-3475) tehoa verrattuna standardihoitoon pään ja kaulan alueen levyepiteelisyöpää sairastavilla potilailla, joilla tauti on uusiutunut tai levinnyt.

Rintasyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18198M

Stesides: Tanner

Turvallisuus- ja imeytymistutkimus ODM-209 tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää tai estrogeenireseptoripositiivisen ja her2-negatiivisen levinneen rintasyövän sairastavilla potilailla.

Rintasyöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R21016M

AL-2001/IXABEPILONE: Tanner

Vaiheen II avoin, yhden tutkimushaaran tutkimus, jossa tutkitaan ixabepilonin lääkevasteen ennustamisen avulla ixabepilonin tuumorin kasvua ehkäisevää vaikutusta potilailla, joilla on paikallisesti uusiutunut  tai etäpesäkkeinen rintasyöpä epäonnistuneiden antrasykliini- ja taksaanihoitojen jälkeen.

Rintasyöpä
triplaneg
Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18072M

MO39193/Impassion 132: Tanner

Vaiheen III satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus atetsolitsumabin tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseksi yhdessä solunsalpaajan kanssa henkilöillä, joilla on varhain uusiutunut kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.

Rintasyöpä
Her2-neg
Kliiniset tutkimukset -avoinna

R21045M

AMEERA 5: Tanner

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 3 monikeskustutkimus, jossa valmistetta SAR439859 ja palbosiklibiä verrataan letrotsoliin ja palbosiklibiin sellaisten potilaiden hoidossa, joilla on ER (+), HER2 (-) rintasyöpä ja jotka eivät ole saaneet aiempaa systeemistä syöpähoitoa pitkälle edenneeseen sairauteen.

Rintasyöpä
Her2-neg
Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18198M

Stesides: Tanner

Turvallisuus- ja imeytymistutkimus ODM-209 tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää tai estrogeenireseptoripositiivisen ja her2-negatiivisen levinneen rintasyövän sairastavilla potilailla.

Rintasyöpä
Her2-neg
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R19038M

CLEE011A2207: Tanner

Vaiheen II avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 400 mg ribosiklibiannoksen turvallisuutta ja tehoa, kun sitä käytetään yhdessä non-steroidaalisen aromataasinestäjän kanssa hormonireseptoripositiivisen, HER2-negatiivisen levinneen rintasyövän hoitoon pre- ja postmenopausaalisilla naisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hoitoa levinneeseen rintasyöpään.

Rintasyöpä
Her2-neg
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R19083M

1280.18: Tanner

Avoin, vaiheen Ib lääketutkimus, jossa arvioidaan ksentutsumabin ja abemasiklibin vaikutuksia ja farmakokinetiikkaa sekä turvallisuutta ja siedettävyyttä yhdistettynä hormonihoitoon potilailla, joilla on paikallisesti levinnyt tai etäpesäkkeitä lähettänyt hormonireseptoripositiivinen ja HER2-negatiivinen rintasyöpä.

Rintasyöpä
Her2-neg, ER-pos
Kliiniset tutkimukset -avoinna

R200062M

Ca209-7FL: Tiainen

Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa nivolumabia verrataan lumelääkkeeseen esiliitännäishoitona annettavan solunsalpaajahoidon liitännäishoitona annettavan hormonaalisen hoidon osana potilailla, joilla on suuren riskin ER-positiivinen ja HER2-negatiivinen varhaisvaiheen rintasyöpä.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

R16008M

BOLD: Tanner

Faasi III Satunnaistettu tutkimus, jossa verrataan trastutsumabia, pertutsumabia ja dosetakselia (TPD) sisältävää sytostaattihoitoa käypään liitännäishoitoon varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R14108M

Monarch 13Y-MC-JBPL: Kellokumpu-Lehtinen

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen III tutkimus fulvestrantin käytöstä LY2835219 -valmisteen (CDK4/6:n estäjän) kanssa tai ilman sitä naisille, joilla on hormonireseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen paikallisesti edennyt tai metastaattinen rintasyöpä.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R07195M

SOLD: Kellokumpu-Lehtinen 

Satunnaistettu faasi III tutkimus, jossa rintasyövän liitännäishoitona käytetään joko trastutsumabinja doketakselin yhdistelmää ja FECsolunsalpaajahoitoa tai samaa liitännäishoitoa siten, että solunsalpaajahoidon jälkeen jatketaan trastutsumabihoitoa

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R17078M

Monarch I3Y-MC-JPCF: Tiainen

Avoin, satunnaistettu vaiheen 3 tutkimus, jossa verrataan tavanomaisen hormonaalisen liitännäishoidon ja abemasiklibin yhdistelmää ja pelkkää tavanomaista hormonaalista liitännäishoitoa tutkittavilla, joilla on imusolmukkeisiin levinnyt suuren riskin varhaisvaiheen hormonireseptoripositiivinen HER2‑negatiivinen rintasyöpä

Rintasyöpä, triplaneg

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16132M

MK-3475-173 (KEYNOTE 173): Tanner

Ib-faasin tutkimus, jossa arvioidaan solusalpaajahoitoon yhdistetyn MK-3475:n (pembrolitsumabin) turvallisuutta ja kliinistä aktiivisuutta kolmoisnegatiivisen rintasyövän neoadjuvanttihoitona

Sappiteiden syöpä (kolangio-karsinooma) Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19085M

PCIA 203_18: Salminen

Tutkimus, jossa selvitetään valoherkistetyn gemsitabiinihoidon (valoherkisteisen hoidon) ja sitä täydentävän yhdistelmäsolunsalpaajahoidon turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehoa  verrattuna pelkkään yhdistelmäsolunsalpaajahoitoon potilailla, joilla on sappiteiden syöpä.

Suolistosyöpä Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R12116M

RAXO: Österlund

Väestöpohjainen tutkimus, jossa selvitetään suomalaisten levinneeseen suolistosyöpään sairastuneiden taudin kliinistä käyttäytymistä, etäpesäkirurgian mahdollisuutta ja elinaikaa.

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16017M

MK-3475-177: Salminen

Faasi III vertailututkimus, jossa annetaan pembrolitsumabia (MK-3475) tai kemoterapiahoitoa potilaille, joilla on etäpesäkkeinen MSI-H- tai dMMR –tyyppinen paksu- tai peräsuolensyöpä.

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

R12117M

AXOAXI: Salminen

Faasi II tutkimus, jossa arvioidaan kahden eri syöpälääkehoitomenetelmän turvallisuutta ja tehokkuutta iäkkäillä potilailla, jotka sairastavat metastaattista kolorektaalisyöpää.

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R16138M

NORDIC-9: Salminen

Faasi II tutkimus, jossa arvioidaan kahden eri syöpälääkehoitomenetelmän turvallisuutta ja tehokkuutta iäkkäillä potilailla, jotka sairastavat metastaattista kolorektaalisyöpää.

Syöpä, jonka alkuperää ei ole saatu selville Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18017M

CUPISCO MX39795: Tanner

II-vaiheen satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan geeniprofilioinnin avulla määritetyn täsmähoidon tai immuunikadon tehokkuutta ja turvallisuutta platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon verrattuna syöpäpotilailla, joilla alkuperäisen kasvaimen sijainti ei ole tiedossa ja jotka ovat saaneet kahta eri solusalpaajaa sisältävää platinapohjaista hoitoa kolmen hoitosyklin ajan.

Virtsarakon syöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R19084M

Ca170-078: Sunela

Vaiheen 3 satunnaistettu tutkimus, jossa verrataan lihaskerrokseen ulottuvan virtsarakonsyövän esiliitännäishoitona ilman muita lääkkeitä annettavaa solunsalpaajalääkitystä yhdistelmälääkitykseen, johon  kuuluu esiliitännäishoitona solunsalpaajien lisäksi nivolumabi tai nivolumabi ja BMS 986205 sekä leikkauksen jälkeisenä hoitona nivolumabi tai nivolumabi ja BMS 986205.

Virtsarakon syöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18164M

KEYNOTE-676: Tammela

Kolmannen vaiheen satunnaistettu, verrokkilääkekontroloitu kliininen tutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabin (MK-3475) tehoa Bacillius Calmette-Guerin (BCG)-hoitoon yhdistettynä tutkittavilla, joilla on keskitason tai korkean riskin pinnallinen virtsarakkosyöpä, joka ei reagoi BCG-hoitoon tai uusiutuu BCG-hoidon aloittamisen jälkeen.

Virtsarakon syöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

R15126M

WO29636 /Imvigor: Tammela

Avoin, monihaarainen faasi III tutkimus, jossa arvioidaan MPDL3280A-molekyylin (PD-L 1 vasta-aine) tehoa lihakseen invasoineessa virtsarakon syövässä liitännäishoitona virtsarakon poiston jälkeen

Virtsateiden syöpä Kliiniset tutkimukset -avoinna

R18095M

BAY 1163877: Kellokumpu-Lehtinen ja Sormunen

Satunnaistettu, avoin, vaiheen 2-3 monikeskustutkimus, jossa rogaratinibin (BAY 1163877) tehoa ja turvallisuutta verrataan solusalpaajahoitoon potilailla, joilla on FGFR-positiivinen, paikallisesti levinnyt tai etäpesäkkeinen virtsateiden syöpä ja jotka ovat saaneet aiemmin platinaa sisältävää solusalpaajahoitoa.

Kliiniset tutkimukset -avoinna R18212M

Bayer 16996: Tanner

Vaiheen 4 pitkän aikavälin seurantatutkimus radium-223-dikloridin turvallisuusprofiilin määrittelemiseksi.