Julkaistu 9.4.2019

Merkittävä kansainvälinen tunnustus professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtiselle

Kansainvälisesti arvostetuin, amerikkalainen kliinisen onkologian yhdistys American Association of Clinical Oncology on pyytänyt professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtistä laatimaan pääkirjoituksen yhdistyksen julkaisuun, ASCO Newsiin eturauhassyövän liitännäishoidosta.

Emerita professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen on kansainvälisesti tunnustettu eturauhassyövän kliinisen hoidon asiantuntija, joka on ollut uransa aikana päätutkijana useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Eläkkeellä jäätyään hän on jatkanut aktiivisesti tutkimuksen parissa tavoitteenaan mahdollistaa potilaille paras mahdollinen hoito.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin pahanlaatuinen sairaus Suomessa, vuonna 2016 todettiin 5162 uutta tapausta. Tänä päivänä matalan riskin eturauhassyövän hoitotulokset ovat erinomaiset. Suuren riskin eturauhassyövän hoidossa on tarve tunnistaa uusia, eturauhassyövän uusimista estäviä syöpähoitoja eli liitännäishoitoja leikkaushoidon tai sädehoidon jälkeen, sillä näiden syöpien biokemiallinen tautivapaa elossaolo 50-70 %:n välillä paikallishoitojen jälkeen.

Levinneen eturauhassyövän hoidossa dosetakseli-solunsalpaajahoidon on näytetty parantavan elossaoloa satunnaistetuissa tutkimuksissa jo yli 10 vuotta sitten. Varhaisvaiheen rintasyövän hoidossa liitännäissolunsalpaajahoidon on näytetty parantavan tautivapaata aikaa sekä elossaoloa.

Kahdessa skandinaavisessa satunnaistetussa vaiheen III tutkimuksessa dosetakseli-liitännäissolunsalpaajahoidosta leikkauksen jälkeen (SPCG 12) eikä myöskään sädehoidon jälkeen yhdistettynä  hormonihoitoon (SPCG-13)ei tullut potilaille elinaikahyötyä. Kliinisten liitännäishoitotutkimuksen meta-analyyseissa korkean riskin eturauhassyövän leikkaushoidon tai sädehoidon jälkeisestä dosetakseli-liitännäissolunsalpaajahoidosta ei ole tullut näyttöä elinaikahyödystä.

Pääkirjoituksessa professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen ottaakin selkeän kannan, että suuren riskin eturauhassyövän liitännäishoidossa dosetakselia tulisi käyttää ainoastaan kliinisten tutkimusten puitteissa.

ASCO News:n pääkirjoitus