Ihmisiä keskustelemassa potilasfoorumin kokoontumisessa.

Tays Syöpäkeskuksen potilasfoorumi

Tays Syöpäkeskuksen potilasfoorumi koostuu eri-ikäisistä syöpää sairastaneista potilaista tai heidän läheisistään, joilla näin on mahdollisuus vaikuttaa aktiivisesti palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Potilasfoorumiin kuuluu 15 jäsentä.

Haluamme yhdessä potilaiden kanssa kehittää hoitoon liittyviä palveluja Tays Syöpäkeskuksessa, jossa hoidetaan kaikkia syöpäsairauksia. Haluamme siis kuulla potilaan ja potilaan läheisen ääntä: Millaisia palveluja tarvitaan ja miten niitä olisi mahdollisimman helppo käyttää? Potilasfoorumi voi tehdä ehdotuksia toiminnan parantamiseksi.

Potilasfoorumi kokoontuu Taysin alueella 4–6 kertaa vuodessa. Mukana kokoontumisissa on potilaiden ja heidän läheistensä lisäksi myös sairaalan henkilökunnan edustajia. Kokouksissa käsitellään yhdessä sovittuja aiheita, muun muassa sairaalan nykyisiä ja tulevia palveluja ja toimintoja. Ensimmäinen kokoontuminen oli toukokuussa 2017.

Potilasfoorumissa esiin nousseita asioita ovat olleet muun muassa: Miten varmistetaan, että syöpää sairastavat saavat psykososiaalista tukea? Millaista tuen pitäisi olla? Miten turvataan kuntoutuspolku? Entä sairastuneen läheiset – kuinka heidät olisi hyvä huomioida? Lisäksi keskustelua herättivät muun muassa kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen, järjestöjen palveluiden parempi näkyvyys Taysissa, pysäköinti, potilasohjeiden kääntäminen eri kielille ja tietojärjestelmät.

Lisätietoa saat tarvittaessa potilasfoorumin yhteyshenkilöltä:
Marjut Nieminen