Tays Syöpäkeskus opiskelijoille

Tays Syöpäkeskus ja Taysin hoitoyksiköt tarjoavat opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet tutustua syöpätautien diagnostiikkaan ja hoitoon yliopistollisessa sairaalassa. Syöpään liittyvää perustutkimusta tehdään paljon Tampereen yliopistossa.

Lääketieteen opiskelija

Lääketieteen opiskelijana syövänhoidon mahdollisuudet tulevat sinulle tutuksi jo opintojen alusta alkaen. Syöpäkirurgiaan tutustut kirurgian jaksoilla, ja syövänhoitoon tarkemmin onkologian kolmen viikon kliinisellä kurssilla 5.–6. opiskeluvuonna. Jakson aikana käydään läpi yleisimpien syöpien perusteet, ja pääset tutustumaan klinikan toimintaan poliklinikalla, osastoilla ja sädehoidossa.

Ennen valmistumista on mahdollista toimia klinikassa amanuenssina, ja perusterveydenhuollon työjakson jälkeen voi hakea syöpätauteihin erikoistuvan lääkärin koulutukseen.

Sairaanhoidon opiskelija

Sairaanhoidon opiskelijana sinulla on mahdollisuus olla osana ammattitaitoista hoitotiimiä. Opit ymmärtämään ja hyödyntämään laaja-alaisesti potilaan hoitotyön tietoperustaa ja analysoimaan näyttöön perustuvaa tietoa potilaan hoitamisessa.

Ohjatussa harjoittelussa tutustut aikuisten syöpäpotilaiden hoitoon poliklinikan, sädehoidon ja vuodeosaston näkökulmasta. Pääset tutustumaan syöpäpotilaan hoitopolkuun ja toteuttamaan muun muassa syöpäpotilaan lääkehoitoja. Pääset myös tutustumaan palliatiiviseen, oireenmukaisen hoidon yksikköön.

Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa työelämässä toimiville terveysalan ammattilaisille mahdollisuuden syventää omaa osaamistaan monipuolisella koulutusvalikoimalla. Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutuksessa kehitetään laaja-alaisesti oman asiantuntijuusalueen edellyttämää osaamista syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Röntgenhoitajaopiskelija

Röntgenhoitajaopiskelijana voit suorittaa opintoihin liittyvän käytännön harjoittelujakson syöpätautien sädehoitoyksikössä. Harjoittelujakson aikana pääset tutustumaan laaja-alaisesti syöpäpotilaan hoitotyöhön ja harjoittelemaan syöpää sairastavan potilaan kohtaamista ja hoitamista.

Yksikön modernien kuvaus- ja hoitolaitteiden avulla voit harjoitella sädehoidon teknistä toteuttamista. Lisäksi pääset tutustumaan sädehoidon aikaisen liikkeen seurantaan perustuviin stereotaktisiin ja hengitystahdistettuihin sädehoitoihin.

AMK-opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä sädehoitoon liittyviä opinnäytetöitä yhteistyössä sädehoitoyksikön kanssa.

Kätilöopiskelija

Kätilöopiskelijana pääset tutustumaan gynekologista syöpää sairastavien potilaiden hoitoon naistentautien harjoittelujaksolla. Jakson aikana pääset tutustumaan yleisimpiin gynekologisiin syöpiin ja niiden hoitomuotoihin sekä syöpäpotilaan hoitopolkuun. Opit kohtaamaan syöpäpotilaita ja tunnistamaan syöpää sairastavan hoitotyön erityispiirteitä.