Julkaistu 23.9.2022

Innovaatiokilpailulle jatkoaika: jätä ratkaisusi hoitopolkujen kipupisteisiin lokakuun loppuun mennessä

Tays, Tampereen yliopisto sekä lääke- ja diagnostiikkayritys Roche järjestävät kolmannen kerran Innovation Award -kilpailun Tampereella. Innovaatiokilpailun tarkoituksena on löytää kehittämisideoita rintasyövän ja patologian diagnostiikan hoitopolkujen ennalta tunnistettuihin kipupisteisiin (kuvattu alla tarkemmin). Innovatiivisten ratkaisujen avulla haluamme kehittää asiakkaiden palvelua ja potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.

Jos sinä tai tiimisi osaatte ratkaista kyseiset hoitopolkujen kipupisteet, laatikaa niistä vapaamuotoinen tiivistelmä (pituus max. 2 A4). Ehdotukset tulee toimittaa 31.10.2022 mennessä Tays Tutkimuspalveluihin Pirjo Pääkköselle pirjo.paakkonen(at)pshp.fi. Kilpailussa valitaan voittaja kumpaankin kipupisteeseen. Voittajat julkistetaan marraskuussa 2022 ja molemmat valitut ratkaisut saavat 5000 euroa.

Kilpailu järjestetään osana Taysin, Tampereen yliopiston ja Rochen puitesopimusyhteistyötä. Kannustimena kilpailun järjestämiselle toimii viime vuosien tapaan pyrkimys ketterään ongelmanratkaisuun potilaan hoitopolun varrelta. Paras tieto kipupisteistä ja niiden ratkaisemisesta löytyy läheltä potilasta. Näin ollen kannustamme niin terveydenhuollon ammattilaisia, start-up yrityksiä, opiskelijoita kuin muuta henkilökuntaa innovoimaan rohkeasti asiakaslähtöisiä ratkaisuja hoitotyön tueksi.

Patient journey challenge Innovation award 2022

Kilpailun kohde on kahden eri potilaspolun haasteiden ratkaiseminen. Potilaspolkujen valittuihin "kipupisteisiin" lähdetään hakemaan ratkaisua, jolla tilanne korjataan tai parannetaan ja edistetään potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.

Kilpailun kohde 1: Rintasyöpä

Kipupiste 1: Kun lähete on tehty avoterveydenhuollosta rinnan muutoksen takia, jää potilas odottamaan tietoa meiltä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Odottavan aika on pitkä − parikin päivää voi tuntua mahdottomalta. Nyt potilaat soittelevat rintahoitajalle jo samanakin päivänä, kun lähete on saapunut. Rintahoitaja ei tässä vaiheessa pysty vielä sanomaan, mitä tulee tapahtumaan, jos ei kirurgi ole ehtinyt lähetettä käsitellä. Parissa päivässä yleensä suurimmalle osalle tulee jo sitten tietoa, mitä tulee tapahtumaan. Osalle tulee jatkotutkimuksia ja he tietysti joutuvat niiden vuoksi odottamaan lääkärille pääsyä 2−3 viikkoakin. Osa saa ajan lääkärille jo alle viikossa lähetteen saapumisesta.

Kipupiste 2: Leikkauksen jälkeen emme ota potilaita kirurgialle kontrolliin vaan he menevät onkologialle. PAD valmistuu kahdessa viikossa ja hoitosuositus on tehty alle kolmessa viikossa leikkauksesta. Onkologialle saattaa kuitenkin päästä vasta esim. kuuden viikon kuluttua. Meillä resurssi ei riitä soittaa näille potilaille saati ottaa jokaista käymään, jotta kuulisivat hoitosuosituksen eikä onkologialla resurssi riitä ottamaan näitä potilaita nopeammin. Toisaalta tuota onkologialle pääsyä voi viivästyttää levinneisyystutkimusten ja joskus muidenkin lisätutkimusten saatavuus. Ei ole mielekästä ottaa potilasta lääkärin vastaanotolle ennen kuin hoitoa voi suunnitella lopullisesti.

Molemmissa kipupisteissä etisitään ratkaisua siihen, että potilas ei kuormittaisi "turhaan" jo valmiiksi kuormittunutta terveydenhuoltoa, mutta ei myöskään tuntisi oloaan epävarmaksi tai ahdistuneeksi.

Lisätietoja:
kirurgi Ulla Karhunen-Enckell, ulla.karhunen-enckell(at)pshp.fi

Kilpailun kohde 2: Patologian diagnostiikka

Kipupiste: Vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa on esiteltyinä sadoittain lupaavia algoritmeja, jotka voisivat soveltua digitoitujen histologisten leikkeiden analytiikkaan, mutta niiden saaminen kliiniseen käyttöön on hidasta ja hankalaa. Laajamittainen tekoälyalgoritmien käyttö kliinisessä patologian diagnostiikassa voisi auttaa pienentämään diagnostiikan viiveitä ja parantamaan toistettavuutta, helpottamaan patologipulaa ja tuottaa uusia, ihmissilmälle aiemmin näkymättömiä havaintoja.

Tässä kipupisteessä haetaan ratkaisua tai prosessia, joka helpottaisi ja mahdollistaisi algoritmien tuomista kliinisen patologian diagnostiikkaan. Alla joitain esimerkkejä patologian digitaalisiin leikkeisiin sovellettavista potentiaalisista algoritmeistä:

 • Laadunvarmistus-AI (automaattinen uudelleenskannaus, näytesekaannusten välttäminen)
 • Histologisten näytteiden priorisointi (syöpien nosto kiirehdityiksi jako-/analyysilistalla)
 • Kasvainsolujen %-osuus (geneettisten analyysien parempi osuvuus)
 • Imusolmukemetastaasien seulonta (tehokkuus, sensitiivisyys)
 • Helikobakteerien seulonta (tehokkuus, sensitiivisyys)
 • Immunohistokemiallisten värjäysten analyysi (tarkkuus esim. hormonireseptorit, PD-L1, Ki-67)
 • Mitoosilaskenta (tehokkuus, sensitiivisyys)
 • Tubulusmuodostus, gradeeraus (eri syöpätyyppejä, toistettavuus)
 • Gleason grading (prostatasyöpä, toistettavuus)
 • Aivokasvainten luokittelu (prognoosi)
 • Tumor Infiltrating Leukocytes, TIL´s kvantifikaatio (toistettavuus)
 • Ihopatologia-AI (toistettavuus)
 • Morfologinen diagnoosiehdotus HE-lasilta (päätöksenteon tuki)

Lisätietoja:
Teemu Tolonen, oyl, Fimlab laboratoriot, patologia
Anna Välimäki, evl, Fimlab laboratoriot, patologia
Teppo Haapaniemi, sairaalasolubiologi (erik.), Fimlab laboratoriot, patologia
Pekka Ruusuvuori, dosentti, Tampereen yliopisto
Mika Tirkkonen, erikoisalajohtaja, Fimlab laboratoriot, patologia

Osallistumisohjeet

 • Max 2 A4 vapaamuotoinen tiivistelmä ideasta (jos sisältää luottamuksellista tietoa, se tulee mainita erikseen)
 • Omistajuus/IPR oikeudet > Rochella ei oikeuksia ja Tays & TY oikeudet voimassa olevan ohjeistuksen mukaan (työsuhdekeksintö tai hankesopimukset)
 • Hakemukset lähetetään 31.10.2022 mennessä Tays Tutkimuspalvelut / Pirjo Pääkkönen (pirjo.paakkonen(at)pshp.fi)
 • Arviointiryhmässä/ohjausryhmässä Roche: Anssi Linnankivi, Janne Heikkilä, Lassi Liljeroos, Riitta Lehto ja Sami Väisänen. Tays: Matti Eskola pj., Tarja Laitinen, Maarit Bärlund, Marja Iso-Mustajärvi, Mika Tirkkonen ja Pirjo Pääkkönen, siht. TY: Kaisa Aho, Seppo Parkkila, Tapio Visakorpi ja Matti Nykter.
 • Ryhmä kokoontuu lokakuussa ja päättää voittajat. Valitaan 1 voittaja / potilaan polun kipupiste ja molemmat valitut voittavat 5000 €. Voittajat julkistetaan marraskuussa 2022.
 • Kipupisteiden ratkaisujen toimeenpano neuvotellaan erikseen osapuolten kesken.
 • Lisätietoja yleisesti: Roche: anssi.linnankivi(at)roche.com / 050-3830832, janne.heikkila(at)roche.com / 040-7709848 ja riitta.lehto(at)roche.com / 0400-915902 tai Tays: matti.eskola(at)pshp.fi. Kipupisteistä lisätietoja antavat henkilöt on mainittu kipupisteiden kuvauksissa.