Julkaistu 19.10.2022

Työikäisten rintasyöpäpotilaiden työkyvyn arviointi ja tuki siirtyvät työterveyshuoltoon

Valtakunnallinen TYÖOTE-toimintamalli otetaan Taysissa ensimmäisenä käyttöön rintasyöpäpotilailla. Muutoksen tavoitteena on tarjota toipumiseen entistä yksilöllisempää tukea.

Taysissa hoidettavien rintasyöpäpotilaiden sairauspoissaolojen pituus määritellään lokakuun alusta alkaen uudella tavalla. Erikoissairaanhoidossa kirjoitetaan potilaalle vain lyhyt sairauspoissaolo, jonka aikana vastuu työkyvyn ja työhön paluun tukitoimista siirtyy työterveyshuoltoon.

Esimerkiksi tyypillisen rintasyöpäleikkauksen jälkeen Taysissa kirjoitetaan potilaalle keskimäärin kahden viikon sairauspoissaolo. Jo ennen leikkausta tehdään lähete työterveyshuoltoon, jossa sairauspoissaololle määritellään tarvittava jatko potilaan työkyky ja työtehtävä huomioiden.

− Työterveyshuolto tuntee parhaiten potilaan työolot ja jouston mahdollisuudet työpaikalla sekä pystyy yhdessä potilaan kanssa arvioimaan työkykyä hoitojen edetessä. Samoin kuntoutus syöpähoitojen jälkeen ja esimerkiksi psyykkiset tukitoimet myös työterveyshuollon puolella saadaan sujuvasti käyntiin, sanoo asiaa valmistelleen työnyrkin puheenjohtajana toiminut Taysin syöpätautien poliklinikan apulaisylilääkäri Leena Tiainen

Vastaavasti erikoissairaanhoidon resurssit voidaan kohdistaa sen perustehtävään eli sairauksien diagnosointiin ja hoitoon.

− Vastuu hoidoista ja niiden suunnittelusta pysyy luonnollisesti erikoissairaanhoidossa. Vain se muuttuu, että toimimme nyt yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, Tiainen korostaa.

E-lähete nopeuttaa tiedonkulkua

Suuri osa rintasyöpäpotilaista on työikäisiä, joten uusi käytäntö koskee Pirkanmaalla suurta potilasjoukkoa.  Ennen 1. lokakuuta hoidoissa aloittaneita potilaita se ei kuitenkaan koske ja esimerkiksi työttömien tai yrittäjien tilanne ratkaistaan potilaskohtaisesti.

Muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön sähköinen lähete, joka on tällä hetkellä suurimpien työterveyshuollon toimijoiden käytössä.

− Tähän asti on totuttu, että lähetteitä kulkee työterveyshuollosta ja perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Nyt käyttöön otetaan lähetemahdollisuus toiseen suuntaan eli erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon, Tiainen sanoo.

Seuraavaksi selkäleikatut potilaat

Toimintamalli on kehitetty Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Se otetaan koko Suomessa käyttöön valtakunnallisessa TYÖOTE-hankkeessa yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Eri puolilla Suomea malli on jo käytössä noin 20 eri potilasryhmässä, esimerkiksi tekonivelleikatuilla sekä sydän- ja masennuspotilailla.

Kehitystyössä on mukana asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita niin erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta kuin potilasyhdistyksistä. Hankekoordinaattori Tiina Tähtinen Taysista kertoo, että tavoitteena on laajentaa käytäntö muihin potilasryhmiin myös Pirkanmaalla.

− Meillä ovat seuraavaksi vuorossa niska- ja selkäpotilaat, joiden osalta malli otetaan käyttöön ensi vuoden puolella, hän sanoo.

Toimintamallin hyödyt

  • Työntekijälle suunnitellaan yksilölliset työhön paluun tukitoimet ja käynnit työterveyshuoltoon sovitaan hyvissä ajoin. Hoito ei pirstaloidu, kun yhteistyö eri toimijoiden välillä toimii. 
  • Sairaala saa keskittyä ydintoimintaansa, kun potilaan hoidon seuranta ja työhön paluun järjestelyt ovat sovittuina työterveyshuoltoon. Sairaalalääkärin ei tarvitse arvioida pidempiaikaista työkykyä.
  • Työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys potilaan työpaikkaan. Lisäksi työkyvyn arviointi ja työhön paluun tuki ovat työterveyden ydinosaamista. Tämä tulee nyt käyttöön uudella tavalla. Myös työhön paluun tukitoimet ehditään aikatauluttaa paremmin, kun tieto kulkee ajoissa.
  • Työnantaja hyötyy, kun osa työntekijöistä palaa työhön aiemmin kuin vanhalla toimintatavalla. Työhön palaa työntekijä, jonka tehtävää voidaan räätälöidä vastaamaan hänen todellista työkykyään.
  • Yhteiskunta hyötyy, kun työkykyinen työntekijä on työssä eivätkä sairauspoissaolot perusteettomasti pitkity. Verotulot kasvavat, sairauspäiväkulut vähenevät ja työllisyys paranee.

Lisätietoja hankkeesta:

https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/vastuullinen-tyokyvyn-tuki-tyoote