Tays lasten ja nuorten sairaala

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudessa lasten ja nuorten sairaalassa tutkimme ja hoidamme lapsia ja nuoria, joilla on erikoissairaanhoitoa vaativia fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia. Olemme tuoneet eri alojen asiantuntemuksen ja osaamisen saman katon alle. Näin voimme parhaiten tarjota lapsille, nuorille ja perheille hyvää hoitoa.

Osastohoitoon lapsi tai nuori jää vain silloin, kun se on hoidon kannalta välttämätöntä. Osastojen ohella potilaita voidaan hoitaa myös avohoitoyksiköissä, päiväsairaalassa tai kotisairaalassa. Hoitopaikka määräytyy potilaan sairauden, valvontatarpeen ja hoidon vaativuuden mukaan.Perheen läsnäolo on korvaamaton osa lapsipotilaan tai nuoren hoitoa, siksi Taysin uudessa lasten ja nuorten sairaalassa on tilaa myös vanhemmille. Vanhempi voi halutessaan olla lapsen kanssa sairaalassa ympärivuorokautisesti, sillä potilashuoneiden kalustukseen kuuluu seinälle nostettava laivasänky. Myös sisarukset ja isovanhemmat ovat tervetulleita.

Valoisuus, värikkyys ja kuvataiteilija Giannetta Portan luomat eläinhahmot tekevät sairaalasta viihtyisän. Kullakin hoitoyksiköllä on oma tunnuseläimensä. Lasten ja nuorten sairaala on alusta lähtien suunniteltu potilaiden ja perheiden tarpeita ajatellen. Suunnittelun yhtenä lähtökohtana oli julistus Lasten ja nuorten oikeudet sairaalassa.

Tästä pääset tutustumaan videon välityksellä uuteen Lasten ja nuorten sairaalaan!

Kuvagalleria lasten ja nuorten sairaalasta

  • Lasten ja nuorten sairaala ulkoapäin. Lasten ja nuorten sairaala ulkoapäin.
  • Lasten ja nuorten sairaalan sisäpiha ja Suoja-taideteos. Lasten ja nuorten sairaalan sisäpiha ja Suoja-taideteos.
  • Kaareva käytävä sisätiloissa. Kaareva käytävä sisätiloissa.
  • Ketunpoikasia kuvituksena. Ketunpoikasia kuvituksena.
  • Luontokuvat tuovat vaihtelua tiloihin. Luontokuvat tuovat vaihtelua tiloihin.
  • Pöllö kurkistelee seinältä. Pöllö kurkistelee seinältä.
  • Käytävillä on piristäviä värejä. Käytävillä on piristäviä värejä.
  • Giannetta Portan eläinhahmot seikkailevat rakennuksessa. Giannetta Portan eläinhahmot seikkailevat rakennuksessa.

Taysin lasten ja nuorten sairaalan erikoisalat

Hoitoyksiköt

Vastuuhenkilöt

Lastentaudit

Vastuualuejohtaja Päivi Leikkola
Ylihoitaja Susanna Teuho

Lastenkirurgia

Osastonylilääkäri Anne Salonen

Lastenneurologia

Ylilääkäri Kai Eriksson
Apulaisylilääkäri Outi Saarenpää-Heikkilä

Lastenpsykiatria

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Reija Latva
Ylihoitaja Riitta Vento

Nuorisopsykiatria

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala
Vastuualuejohtajan varahenkilö, osastonylilääkäri Jaana Ruuska