Tays palliatiivinen keskus

Palliatiivinen keskus on Tays keskussairaalan palliatiivisen yksikön, Pirkanmaan hoitokodin sekä Tays Hatanpään kotisairaalan ja palliatiivisen osaston yhteistyössä muodostama palliatiivisen hoidon osaamiskeskus.

Palliatiivinen keskus tarjoaa erityistason palliatiivista hoitoa ja konsultaatioita sekä koordinoi palliatiivisen hoidon palveluketjuja Taysin erityisvastuualueella. Keskus osallistuu palliatiivisen hoidon ja lääketieteen opetukseen ja koulutukseen sekä tekee alan tutkimusta yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Palliatiivisen keskuksen yksiköt

Potilaat tulevat palliatiivisen keskukseen hoitavan lääkärin lähetteellä tai konsultaation perusteella. Palliatiivinen hoito järjestetään yhteistyössä Taysin yksiköiden, terveyskeskusten ja kuntien kotisairaaloiden tai kotihoitojen kanssa. Hoito pyritään järjestämään potilaan asuinpaikkaan tai mahdollisimman lähelle kotia.

Keskuksen konsultaatiotiimit Keskussairaalassa ja Hatanpäällä antavat palliatiivisen hoidon konsultaatiotukea kaikille alueen ammattilaisille ja Taysin osastoille. Vaativa erityistason hoito tarjotaan palliatiivisessa keskuksessa ja perustason palliatiivista hoitoa tuetaan konsultaatioin Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti.

Tays palliatiivinen keskus tekee tiivistä yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen palliatiivisen keskuksen kanssa ja koordinoi palliatiivista hoitoa koko erityisvastuualueella.

Tutkimustyötä tehdään yhdessä Tampereen yliopiston palliatiivisen lääketieteen tutkimusryhmän kanssa: Palliative Medicine | TUNI Palliative Care Research Group | Tampere Universities (englanniksi).