Julkaistu 15.12.2021

Kaupunki myönsi poikkeamisluvan - B-tornin ympärille voidaan rakentaa suunnitelman mukaisesti

Uudet rakennukset sijoittuvat B-rakennuksen ja Teiskontien väliin.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi vanhan osan uudistamiseksi haetun poikkeamisluvan kokouksessaan 14.12. Asemakaava sallii uudisrakennuksiin vain neljä kerrosta, mutta nyt annettu poikkeamislupa sallii enimmillään 11 kerrosta.

Alueelle rakentuu tiivis ja yhtenäinen kokonaisuus B-rakennuksen ja Teiskontien väliin. Välimatkat toimintojen välillä saadaan lyhyemmiksi, ja toiminta voidaan ryhmitellä niin, että tietyn erikoisalan vuodeosastot ovat ylemmissä kerroksissa ja saman erikoisalan poliklinikat vastaavassa kohdassa alempana.

Seuraavana rakennushankkeelle tarvitaan sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupa, joka tarvitaan kaikkiin yli 5 miljoonan euron rakennushankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on perusteltu palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja investointi on alueen palvelurakenteen kannalta välttämätön ja kiireellinen.

Taysin vanhan osan uudistaminen