Julkaistu 14.6.2021

Tays Keskussairaalan vanhimman osan uudistamisen päälinjat valittu - suojeltu B-rakennus säilyy ja saa ympärilleen uudisrakennuksia

Tays Keskussairaalan vanhimmat rakennukset ovat tulossa käyttöikänsä päähän, ja niiden tilalle suunnitellaan uusia rakennuksia. Rakennuksiin sijoittuu monia sairaalan keskeisimpiä toimintoja, kuten Acuta ja useita leikkaussaleja. Kevään aikana on selvitetty vaihtoehtoja alueen uudistamiseksi. Suunnitteluehdotuksista jatkoon valitussa vaihtoehdossa suojeltu B-rakennus säilyy ja saa ympärilleen erikokoisia uudisrakennuksia. Lopulliset ratkaisut tehdään, kun hankesuunnitelma valmistuu ja edetään investointipäätökseen.

Havainnekuva uusien sairaalarakennusten sijoittumisesta

Tays Keskussairaalan vanhimmissa rakennuksissa (rakennukset A,B,K, P ja H) sijaitsevat muun muassa Acuta, pääkeskus, ihotaudit, sisätaudit, keuhkosairaudet, äiti-lapsiyksikkö, gynekologia, gastroenterologia, kuvantaminen ja urologia. Rakennukset on otettu käyttöön pääosin 1960-luvulla eivätkä ne enää vastaa nykypäivän vaatimuksia.

Alueen uudistamiseksi on kevään aikana tarkasteltu erilaisia vaihtoehtoja. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on nyt valinnut suunnitelmista jatkotarkasteluun yhden, jonka pohjalta lähdetään tekemään tarkempaa suunnittelua. Valitussa vaihtoehdossa rakennukset A, P, K ja H puretaan, mutta suojeltu B-rakennus säilytetään. Sen ympärille rakentamiseen tarvitaan kuitenkin poikkeamislupa Tampereen kaupungilta. Suunnitelman mukaan alueelta puretaan myös Q-rakennus.

Suojelupäätöstä kunnioitetaan

– Vanhoilla rakennuksilla on kaupunkikuvallista merkitystä. Tämän suunnitelman mukaisesti pystymme toteuttamaan myös sairaalan toimintaa tukevat tavoitteet, toteaa kehitysjohtaja Arto Ranta.

Valitun kokonaissuunnitelman etuja:

  • Alueelle saadaan selkeä ja toistuva rakenne. Tämä helpottaa asiakkaiden liikkumista alueella.
  • Tiivis ja yhtenäinen kokonaisuus. Lyhyet ja helppokulkuiset välimatkat ovat oleellinen seikka potilaskuljetuksissa sekä ammattilaisten liikkumisessa, ja lisäävät toiminnan tehokkuutta sekä tuovat kustannussäästöjä.
  • Kaupunkikuvalliset arvot voidaan säilyttää, kun suojeltu B-rakennus jää paikalleen. Kunnostettuna siihen saadaan toimistotiloja ja vuokratilojen käyttöä voidaan vähentää. B-rakennuksen läpi rakennetaan kulkuyhteys muihin rakennuksiin.
  • Toiminta voidaan ryhmitellä niin, että tietyn erikoisalan vuodeosastot ovat ylemmissä kerroksissa ja saman erikoisalan poliklinikat vastaavassa kohdassa alempana.

Rakentamisen arvioidaan kestävän noin 15 vuotta. Uutta sekä uudistettua tilaa tulee kokonaisuudessaan arviolta noin 170 000 brm².

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uudet tilat vanhoissa rakennuksissa sijaitseville toiminnoille. Toisessa vaiheessa sijoitetaan osa Tays Hatanpään toiminnoista Tays Keskussairaalaan.

Toiminta on turvattava koko ajan

Yksi ohjaava tekijä rakentamisen suunnittelulle on varmistaa sairaalan keskeytymätön toiminta koko rakentamisajan.

– Kaikille täytyy olla väistötilat, ennen kuin rakennuksia voidaan purkaa tai B:n kunnostus käynnistää, joten uusia tiloja täytyy pystyä rakentamaan eri alueelle kuin missä nykyiset rakennukset ovat. Tähän tarkoitukseen sopii laajentuminen Teiskontien suuntaan, kertoo Ranta.

Suunnitelmassa pyritään siihen, että Acuta voisi rakentamisen ajan toimia nykyisellä paikallaan, mutta  tulevaisuudessa Acuta olisi Teiskontien suunnalla ja ambulanssien sisäänajo Teiskontieltä.

Jotta rakentaminen Teiskontien suunnalle voidaan aloittaa, esitetään suunnitelmassa Q-rakennuksen purkamista. Q-rakennuksessa toimii tällä hetkellä lasten- ja nuorisopsykiatria sekä sairaalakoulu.

Investointisuunnitelma on tarkoitus viedä hyväksyttäväksi valtuustoon vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin rakentaminen päästäisiin aloittamaan vuonna 2023.