Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olemme koonneet vastauksia toiminnan ja tilojen uudistuksesta usein kysyttyihin kysymyksiin. Tietoa löytyy Taysiin saapuville potilaille ja vierailijoille sekä uudistamisen syistä ja aikataulusta.

Taysiin saapuminen

Milloin rakennustyöt alkavat ja päättyvät?
Etupihan rakennustyöt käynnistyivät 17.8.2015 ja uudet tilat otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2018-2020 aikana. Potilaiden hoito jatkuu koko rakentamisen ajan keskeytyksettä Taysissa.

Mitä Taysiin saapuvan potilaan tai vieraan tulee ottaa huomioon rakennustöiden aikana?
Rakentamisen aikana joudutaan turvautumaan poikkeusjärjestelyihin, kuten kulkureittien muutoksiin. Poikkeusjärjestelyjen tarkoitus on taata sujuva toiminta ja turvallinen liikkuminen Taysin alueella.

Merkittävin muutos on, että pääsisäänkäynti on siirtynyt vanhalta paikaltaan Radius-rakennukseen rakennustöiden ajaksi.

Poikkeusjärjestelyiden ja reittimuutosten vuoksi Taysissa asiointiin kannattaa varata aikaa ja saapua paikalle ajoissa.

Kotiin saapuneessa kutsukirjeessä on tarkempia ohjeita ja alueen kartta. Koska osa kutsukirjeistä lähetetään aikaisin, kaikissa niissä ei ole huomioitu viimeisimpiä rakentamisen mukanaan tuomia muutoksia. Ajantasaiset tiedot rakentamisen etenemisestä ja vaikutuksista voi tarkistaa poikkeusjärjestelyt-sivulta.

Mistä sairaalaan tullaan nyt sisään? Onko uudessa aulassa opastusta?
Sairaalan nykyinen pääsisäänkäynti sijaitsee Radius- eli R-rakennuksessa Sädetiellä. Sinne ajetaan Teiskontieltä Lääkärinkadun risteyksen kautta. Pääsisäänkäynnin 2. kerroksessa toimii neuvonta, josta opastetaan tarvittaessa määräpaikkaan. Sairaalan alueella on opasteita ja infopisteitä.

Miten uudelle pääsisäänkäynnille kuljetaan?
Taysin uudelle pääsisäänkäynnille R-rakennukseen sekä synnytykseen ja lastentautien päivystyspoliklinikalle ajetaan Teiskontien ja Lääkärinkadun risteyksestä. Teiskontien liikenneopasteet ohjaavat oikeaan liittymään.

Tays Ensiapu Acutaan, Tekonivelsairaala Coxaan, Tays Sydänsairaalaan, Tays Silmäkeskukseen, Potilashotelliin, kappeliin ja Finn-Medi -rakennuksissa sijaitseviin toimipisteisiin ajetaan edelleen Teiskontien ja Kuntokadun risteyksestä. Huomioi, että risteysalueella on työmaaliikennettä.

Paikallisbussilla tultaessa on hyvä huomioida, että uutta pääsisäänkäyntiä lähinnä oleva pysäkki on Perhetukikeskuksen pysäkki Tampereen keskustasta tultaessa. Kangasalan suunnasta tultaessa uutta pääsisäänkäyntiä lähinnä on Hoitokodin pysäkki. Kangasalan suunnasta tultaessa lähin pysäkki Radiuksen pääsisäänkäyntiä on Lääkärinkadun risteyksen jälkeinen pysäkki.

Mihin auton voi pysäköidä?
Potilaille, heidän läheisilleen ja sairaalan vieraille on varattu pysäköintipaikkoja eri puolilta Tays Keskussairaalan aluetta. Uuden pääsisäänkäynnin läheisyydessä asiakkaiden käytössä on Riviparkki. Inva-pysäköintipaikat löytyvät R-rakennuksen sisäänkäynnin vierestä vasemmalta.

Taysin alueen pysäköintipaikat ovat maksullisia, ja pysäköinnistä vastaa Finnpark Oy. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta:www.finnpark.fi/pysakoiminen/pysakointikohteet/asiakaspysakointi/

Aiheutuuko rakennustöistä haittaa potilaille?
Rakentamisesta koituu väistämättä tilapäistä haittaa, kuten muutoksia kulkureitteihin, melua, pölyä ja tärinää etenkin rakennustyömaan välittömässä läheisyydessä. Rakentamisen ajan kulkureittejä on suunniteltu huolellisesti alueella liikkuvien ihmisten turvallisuus huomioiden.

Melun osalta hankalin vaihe tulee olemaan syksystä 2015 kevääseen 2016 asti, kun työmaalla tehdään sairaalan nykyisten rakennusten vieressä maanrakennusta ja räjäytyksiä. Meluhaittaa pyritään vähentämään muun muassa vaneriaidoin ja ikkunansuojauksin, mutta kaikkea meteliä ne eivät poista.

Mitä ja miksi Taysissa rakennetaan?

Mitä uudisrakennuksia Taysiin rakennetaan?
Keskussairaalan etupihalle rakennetaan kolme uudisrakennusta, D, N ja L. D-rakennukseen valmistuu uusi pääaula ja eri hoitoyksiköitä.

D:ssä annetaan hoitoa raskaana oleville, synnyttäjille ja vastasyntyneille sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista kärsiville. Lisäksi siellä toimivat verisuonikirurgia, toimenpideradiologia, laboratorion näytteenotto ja välinehuolto. L-rakennukseen sijoittuu lasten ja nuorten keskus, N-rakennukseen Tays Sydänsairaala.

Niiden lisäksi etupihalle rakennetaan maanalainen pysäköintihalli, josta sairaalaan saapuvat pääsevät jatkossa helposti sisäkautta pääaulaan. Syksyllä 2015 valsmitui ensimmäinen Taysin uudistamisohjelmaan kuuluva E-rakennus, jossa sijaitsevat munuaiskeskus ja infektioyksikkö.

Uudisrakennusten valmistumisen jälkeen remontoidaan sairaalan vanhat tilat.

Missä uudet tilat sijaitsevat?
Uudet rakennukset D, L ja N valmistuvat  Keskussairaalan etupihalle. Ne muodostavat kokonaisuuden, joissa eri toimintojen sijoittelu on tarkkaan harkittu. E-rakennus sijaitsee sairaala-alueen keskellä.

Miksi alunperin suunniteltua K-lisäsiipeä ei ole tehty?
Alkuperäisessä uudistamisohjelman suunnitelmassa hahmoteltiin Sydänsairaalalle paikkaa sen silloiseen sijaintikohtaan eli K-rakennukseen. Tarkoitus oli laajentaa K-rakennusta lisäosalla, jotta olisi saatu tyydytettyä kliinisen isotooppilääketieteen ja ennen kaikkea Sydänsairaalan tilatarpeet. Lisäosan rakentamismahdollisuuksia myös kyseenalaistettiin, mutta asiantuntijamme arvioivat tuolloin, että se on rakennettavissa, vaikkakin se olisi ollut hyvin haastavaa. Hankkeen suunnitteluvaiheessa kuitenkin todettiin, että K-lisäsiiven tilat eivät mahdollista suunniteltua toimintaa. Erityisen huonosti tilat olisivat vastanneet Sydänsairaalan tarpeisiin.  Näin ollen selvitettiin erillisen rakennuksen rakentamisen edellytykset Sydänsairaalalle ja muun muassa yhteydet muualle yliopistosairaalan alueelle. Näin Sydänsairaala valikoitui osaksi ns. etupihahanketta, josta sairaanhoitopiirin valtuusto teki päätöksen syyskuussa 2014. Asiaa käsiteltiin kaikissa sairaanhoitopiirin päätöksentekoelimissä ja lopullisen linjauksen teki valtuusto.

Milloin uudisrakennusten on suunniteltu valmistuvan?
Rakennustyöt alkoivat Taysin etupihalla 17.8.2015. Uudisrakennukset valmistuvat vaiheittain vuosien 2018 - 2020 aikana. E-rakennus valmistui lokakuussa 2015.