Julkaistu 12.12.2016

Aikuispsykiatria siirtyy Tays Keskussairaalan alueelle

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti maanantaina, että Nokian Pitkäniemessä sijaitseville aikuispsykiatrian palveluille suunnitellaan uudet tilat Tampereelle Tays Keskussairaalan yhteyteen. Tarkempi aikataulu ja sijainti Taysin kampuksella selvitetään osana Taysin uudistamisohjelmaa. Varsinaisen rakentamispäätöksen psykiatrian tiloista tekee tuleva maakuntahallinto.

Sairaanhoitopiirin valtuusto äänesti psykiatrian uudisrakentamisen sijoituspaikasta kahdesti. Kummassakin äänestyksessä hallituksen esitys Taysin suunnasta sai 375 9/20 ääntä ja Pitkäniemen suunta 88 3/4 ääntä. Paikalla oli yhteensä 57 valtuutettua.

Nyt Pitkäniemessä toimivat nuorisopsykiatrian palvelut on jo aiemmin päätetty siirtää osaksi uutta Taysin Lasten ja nuorten keskusta, johon keskitetään myös lastentautien ja lastenpsykiatrian palvelut.

Valtuuston päätöksen mukaan Pitkäniemessä sijaitsevalle kehitysvammahuollon yksikölle suunnitellaan uudet terapiatilat kehitysvammaisten asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

Psykiatrian uusien tilojen rakennustarve on todettu jo vuonna 2013 sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymässä Pitkäniemen kokonaissuunnitelmassa. Valtuuston päättäessä Taysin etupihan rakennuskokonaisuudesta vuonna 2014 psykiatrian uudisrakennuspäätös siirrettiin odottamaan psykiatrian kokonaisselvitystä. Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli viime keväänä psykiatrian kokonaisselvitystä. Selvityksessä ehdotettiin, että psykiatria tulisi siirtää Pitkäniemestä somaattisen sairaanhoidon yhteyteen Tays Keskussairaalan alueelle muun muassa

Pitkäniemeen valmistuivat vuonna 2014 kehitysvammahuollon vaativan kuntoutuksen tilat ja kehitysvammahuolto siirtyi Ylisen alueelta Pitkäniemeen. Rakennukseen ei tehty terapiatiloja, koska terapiatilat ajateltiin tehtävän psykiatrian ja kehitysvammahuollon yhteiseen uudisrakennukseen.

Lainsäädännön muutoksilla vaikutuksia Pirkanmaalle

Valtuuston hyväksymää talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa värittävät ensi vuonna Pirkanmaan erikoissairaanhoidon siirtyminen yhden sairaalan malliin, sote- ja maakuntahallinnon valmistelu sekä Taysin yhtiöittämisselvitys.

Valtuusto päätti, että Vammalan sairaalan leikkaustoimintaan tehdään muutoksia, jos eduskunnassa valmisteilla oleva terveydenhuoltolain muutos tulee voimaan maan hallituksen esityksen mukaisesti. Hallituksen esityksen perusteella leikkaustoiminta Vammalassa päättyisi 1.1.2018. Kaikki sairaanhoitopiirin nykyiset sairaalat jatkavat toistaiseksi toimintaansa mutta niiden tulevasta työnjaosta sovitaan käynnissä olevan erikoissairaanhoidon selvityksen pohjalta.

Aluesairaaloiden henkilökunta on siirtymässä ensi vuonna osaksi Taysin toimialueita. Vastaavasti Taysin ja Hatanpään sairaalan hallinnollinen yhdistyminen on tarkoitus valmistella vuodelle 2018. Organisaatiomuutoksia edellyttää erityisesti valmisteilla oleva terveydenhuoltolain muutos, jonka mukaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativa leikkaustoiminta tulisi kokonaisuudessaan koota sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

Hyvien yhtiömuotoisten kokemusten pohjalta aloitettu selvitys Taysin yhtiöittämisestä on etenemässä ensi vuonna kohti selvityksen viimeistä vaihetta. Sairaanhoitopiiri selvittää Taysin yhtiöittämistä erityisesti valinnanvapauslainsäädäntöön, hankintalakiin ja sote- ja maakuntauudistukseen perustuvista syistä.

Yhtiöittämisselvitys on osa sairaanhoitopiirin strategista valmistautumista kilpailutilanteen muutokseen. Siihen vastataan myös toimialuekohtaisilla suunnitelmilla, joiden tavoitteena on päästä kohti jonottomuutta vuosina 2017-2018. Valtuusto käsittelee yhtiöittämistä erikseen ensi kevään aikana.