Akuuttipsykiatrian osasto 9

Hoidamme osastolla aikuisikäisiä potilaita, joilla on vaikeita psykoosisairauksia tai muita vakavia mielenterveyden häiriöitä. Osastomme on suljettu osasto.

Potilaat tulevat osastolle pääasiassa muilta akuuttipsykiatrisilta osastoilta tai avohoidosta. Keskimääräinen hoitoaika on alle 40 vuorokautta. Vuosittain hoidetaan noin 160 potilasta. Osastolla on mahdollisuus myös intervallijaksoihin.

Hoito perustuu vaativaan erityiskuntouttavaan työtapaan. Potilaiden on mahdollista osallistua osastolla erilaisiin hoidollisiin ryhmiin.

Hoidossa on mukana moniammatillinen työryhmä, jossa omahoitaja koordinoi potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Lääkäri arvioi yhdessä työryhmän kanssa psyykkisen ja somaattisen terveydentilan, suunnittelee tarvittavat tutkimukset ja lääkityksen sekä tekee kokonaisarvion potilaan tilanteesta.

Yhteistyö potilaan perheen, muun lähiverkoston ja avohoidon työntekijöiden kanssa on keskeinen osa hoitoa. Hoitojakson jälkeen potilaat menevät omaan kotiin tai asumispalveluyksiköihin.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on tällä hetkellä 18 potilaspaikkaa. Potilashuoneita on 14, joita käytetään yhden ja kahden hengen huoneina. Huoneissa ei ole omia wc- ja suihkutiloja. Osastolla on yhteisiä tiloja, kuten ruokasali ja oleskelu- ja askartelutila.

Osaston henkilökuntaan kuuluu lääkäri, osastonhoitaja, 10 sairaanhoitajaa ja 13 mielenterveyshoitajaa, kolme sairaalahuoltajaa, osastonsihteeri, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

Vierailut

Varsinaista vierailuaikaa ei ole, mutta vieraiden toivotaan käyvän kello 9–19 välisenä aikana.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Sanna Ruuhonen
Osastonhoitaja Elina Räsänen