Akuuttipsykiatrian osasto APS7

Hoidamme osastolla aikuisikäisiä potilaita, joilla on akuutti psykoosi, akuutti mielialahäiriö, persoonallisuushäiriön kriisihoidon tarve tai muu vakava kriisi. Osastomme on suljettu osasto.

Osasto on päivystysosasto, jonne tullaan akuutissa psykiatrisessa kriisitilanteessa Acutasta, terveyskeskusten päivystyksistä tai avopsykiatriasta.

Hoitojakson pituus vaihtelee muutamasta päivästä viikkoihin potilaan hoidon tarpeen mukaan. Keskimääräinen hoitoaika on noin viikon.

Kriisihoitojakso

Kriisihoitojaksolla keskitytään hoidon tarpeen arviointiin ja akuutin kriisin rauhoittamiseen omahoitajakeskustelujen avulla. Tulovaiheessa poliklinikalla tehdään hoitosuunnitelma yhdessä potilaan, läheisten, lääkärin ja hoitajan kanssa. Suunnitelmassa määritellään lyhythoitojakson tavoitteet, sisältö ja pituus. Hoidon tukena on myös osaston tarjoama päivä- ja ruokailurytmi. Hoitojakson aikana keskeistä on avohoidon alkamisen tai jatkumisen turvaaminen. Kriisihoitojakso kestää 1–3 vuorokautta.

Osastohoito

Osastohoidon tavoitteena on palauttaa potilaan kyky selviytyä arkielämästään ja järjestää tarkoituksenmukainen avohoito. Hoitosuunnitelmassa määritellään hoidon tavoitteet ja sisältö sekä hoitoaika ja tehdään jatkohoitosuunnitelma.

Lääkehoidon suunnittelusta vastaa lääkäri. Keskeistä hoidossa on yhteistyö omahoitajan, lääkärin ja tarvittaessa myös sosiaalityöntekijän ja psykologin kanssa. Hoitojakson aikana pyritään järjestämään verkostotapaaminen, johon kutsutaan mukaan potilaan perhettä, läheisiä, ystäviä ja avohoidon työntekijöitä.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 16 potilaspaikkaa. Huoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita, suihku- ja wc-tilat ovat yhteiset. Kaksi olohuonetta on potilaiden yhteisessä käytössä.

Potilaita hoitaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, kaksi lääkäriä, sosiaalityöntekijä ja psykologi. Lisäksi osastolla työskentelee osastonsihteeri sekä kolme sairaalahuoltajaa.

Vierailut

Omaiset ja ystävät ovat tervetulleita osastolle. Vierailuaika on arkisin kello 15–19 ja viikonloppuisin kello 12–19. Osastolla on käytettävissä vierashuone.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Sanna Ruuhonen
Osastonhoitaja Pasi Aromaa