Erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrinen tutkimus- ja hoitoyksikkö

EVA-yksikkö

Yksikkömme muuttaa Taysin kantasairaalan L-rakennukseen, uuteen Lasten ja nuorten sairaalaan 9.10.2019.

Erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrinen tutkimus- ja hoitoyksikkö eli EVA-yksikkö on valtakunnallinen erityistason yksikkö. Se on yksi kahdeksasta Suomessa olevasta yksiköstä, jossa tehdään mielentilatutkimuksia Tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme alle 18-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat vakavien mielenterveydellisten ongelmien vuoksi turvaosasto-olosuhteita.

EVA-yksikköön nuori lähetetään siinä tilanteessa, kun avohoidon ja kevyemmin resursoidun osaston resurssit eivät riitä. Nuoret tulevat useimmiten maamme nuorisopsykiatrisista yksiköistä, sosiaalialan laitoksista tai kotoa. Jatkohoito suunnitellaan aina yksilöllisesti nuoren tarpeita ajatellen.

Toimintamme kulmakivenä on nuoruusiän kehitysvaihetta tukeva psykiatrien hoito. Osastolla nuori opettelee vuorovaikutustaitoja sekä harjoittelee päivittäisiä toimintoja turvatussa ympäristössä.

Tutkimusjakso

Nuoren hoito osastollamme alkaa noin kaksi kuukautta kestävällä tutkimusjaksolla, joka sisältää:

  • Nuorisopsykiatriset tutkimukset
  • Psykologiset tutkimukset
  • Yleisen terveyden tutkimukset
  • Toimintakyvyn arvio
  • Nuoren sosiaalisen tilanteen kartoitus

Jokainen nuori saa heti tutkimusjakson alusta lähtien kaksi omahoitajaa. He suunnittelevat nuoren hoitoa yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Tutkimusjakso päättyy yleensä verkostopalaveriin. Verkostopalaverissa sovitaan nuoren ja hänen läheisverkostonsa kanssa tulevan hoitojakson tavoitteet, päämäärät ja keinot sekä keskustellaan hoitojakson pituudesta.

Hoito osastolla

Hoitoomme kuuluvat erilaiset terapeuttiset ja toiminnalliset ryhmät, yksilöhoidot, perhehoidot ja peruskoulun suorittaminen. Hoito suunnitellaan ja toteutetaan tutkimusjakson pohjalta yhteistyössä nuoren ja vanhempien sekä lastensuojeluviranomaisten ja nuoren kotikunnan alueen psykiatristen hoitopaikkojen kanssa. Näiden kanssa yhdessä suunnitellaan myös jatkohoito.

Tilat ja henkilöstö

EVA-yksikössä on 12 potilaspaikkaa, jotka jakaantuvat kahteen kuuden potilaspaikan moduuliin. Jokaisella nuorella on oma huone, yhteisiä tiloja ovat mm. olo- ja ruokailuhuoneet. Wc:t ja suihkut ovat yhteiskäytössä, tytöille ja pojille on omat wc:t ja suihkut. Nuorille järjestetään aktiviteetteja myös osaston ulkopuolella, kuten uima- ja liikuntahalleissa.

Yksikössä toimii myös Nokian kaupungin koulutoimen alainen sairaalakoulu.

EVA-yksikössä työskentelee apulaisylilääkäri, erikoislääkäri, osastonhoitaja, sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti, nuoriso-ohjaaja, 27 sairaanhoitajaa, 10 mielenterveys- tai lähihoitajaa ja osastonsihteeri.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala-Heino
Apulaisylilääkäri Marja Työläjärvi
Osastonhoitaja Jutta Väänänen