EVA-yksikön konsultaatiopoliklinikka

Teemme poliklinikalla translaissa määriteltyjä alaikäisten sukupuolen uudelleenmäärittelyn edellytysten arvioita eli niin sanottuja transsukupuolisuustutkimuksia. Tämä lisäksi tarjoamme erityistason konsultaatioita vahingoittavaan seksuaalikäyttäytymiseen liittyvissä arvioissa sekä poliisin virka-apupyynnöstä seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen nuoren esitutkinnassa.

Polikliiniset tutkimukset alkavat yleensä moniammatillisen työryhmän toteuttamalla konsultaatiopäivällä, johon kuuluu nuoren ja huoltajien haastatteluja lääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja sairaanhoitajan kanssa. Vahingoittavaan seksuaalikäyttäytymiseen ja seksuaalirikoksen uhrin esitutkintaan littyyvät tutkimukset voidaan usein tehdä yhdessä konsultaatiopäivässä. Transsukupuolisuuden tutkimukset sisältävät useita tutkimuskäyntejä useamman kuukauden aikana.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala-Heino
Apulaisylilääkäri Marja Työläjärvi
Asiantuntijahoitaja Sari Setälä
Sairaanhoitaja Susanna Hietaniemi