Mielialahäiriöosasto (MHY1)

Tutkimme ja hoidamme yli 18-vuotiaita mielialahäiriöitä sairastavia potilaita. Osastolle tullaan hoitoon esimerkiksi sairaalahoitoa vaativan vakavan masennustilan, itsemurhavaaran tai muun akuutin psykiatrisen kriisitilanteen vuoksi. Neuromodulaatiohoitojen, kuten ECT-hoidon toteuttaminen, saattaa myös vaatia osastohoitojaksoa.

Potilaat tulevat osastolle päivystyksellisesti tai suunnitellusti avohoidon lähetteellä tai osastosiirtona muista yksiköistä. Potilaan hoito jatkuu useimmiten psykiatrisessa avohoidossa tai joissain tilanteissa perusterveydenhuollon yksiköissä tai toisella osastolla.

Hoitojakson alussa jokaiselle potilaalle nimetään omahoitajat ja tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Potilaan avohoidon työntekijöihin otetaan yhteyttä hoitojakson kuluessa ja he osallistuvat mahdollisuuksien mukaan hoitoon. Potilaan perheen tai muiden hänelle läheisten henkilöiden toivotaan osallistuvan potilaan hoitoon.

Osaston hoitomuotoihin sisältyvät erilaiset ryhmät. Osastolla toimivat kaikille potilaille tarkoitetut aamuryhmät maanantaista perjantaihin. Potilaan kanssa yksilöllisesti laadittavaan viikko-ohjelmaan voi sisältyä lisäksi esimerkiksi tietoisuustaitoryhmä, luova ryhmä, musiikkiryhmä tai erilaisia liikuntaryhmiä. Lisäksi hoitoon sisältyy keskusteluryhmiä eri aiheista.

Tilat ja henkilökunta

Osasto on suljettu osasto. Tilat sijaitsevat yhdessä tasossa. Jokaisella potilaalla on oma huone ja potilaspaikkoja on yhteensä 14. Kolmen huoneen yhteydessä on oma wc, muuten wc- ja suihkutilat ovat yhteiset.

Osastolla on oma sisäpiha, jossa voi vapaasti ulkoilla. Ulkoilu on mahdollista myös sairaala-alueella joko yksin tai hoitajan kanssa. Potilaiden käytössä on yhteisiä tiloja, joissa on mahdollisuus keittää kahvia, katsella televisiota, pelata erilaisia pelejä ja viettää aikaa. Hiljaisen huoneen tarkoitus on olla hoidon tukena oireiden hallinnassa ja itsehoidossa. Osastolla on tietokone potilaiden käyttöön. Sovitusti voi myös käyttää omia mobiililaitteita. 

Osastolla työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, osastonhoitaja, sairaalahuoltajia, osastonsihteeri, osastonlääkäri, erikoistuva lääkäri, sosiaalityöntekijä ja psykologi. Lisäksi osastolla on käytettävissä tarpeen mukaan kuvataideterapeutin, fysioterapeutin, liikunnanohjaajan, toimintaterapeutin, musiikkiterapeutin ja sairaalapastorin palvelut.

Vierailut

Läheiset ovat tervetulleita osastolle päivittäin kello 10–19.30.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Aino Mattila
Osastonhoitaja Tarja Karonen