Muistisairausosasto (NVP3)

Tutkimme ja hoidamme osastolla ikääntyviä potilaita, joilla on muistisairauksiin liittyviä vaikeita neuropsykiatrisia oireita, kuten sekavuus, aggressiivisuus, levottomuus ja psykoottisuus.

Toiminnassa on keskeistä muistisairauspotilaiden diagnostiikka ja hoito, lääkitysten arviointi ja jatkohoidon suunnittelu yhdessä kotikunnan kanssa. Sairaalahoidon kesto on yksilöllinen.

Hoito osastolla

Hoitojakson alussa hoitava lääkäri ja omahoitaja yhdessä potilaan ja läheisten kanssa laativat hoito- ja tutkimussuunnitelman, jota tarkennetaan hoitoneuvotteluissa moniammatillisesti ja hoitojakson edetessä yhdessä potilaan ja yhteistyötahojen kanssa.

Hoitojaksoon voi sisältyä yksilöllisesti suunniteltuja tutkimuksia kuten aivojen kuvantamistutkimuksia ja neuropsykologin tutkimus. Hoitojaksoon kuuluu myös lääkehoito. Lisäksi toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja käytösoireiden vähentämiseksi käytetään erilaisia toiminnallisia hoitomuotoja kuten musiikkia ja muistelu- ja liikuntahetkiä ryhmä- ja yksilöohjauksessa.

Jatkohoitoa suunnitellaan laaja-alaisesti yhteistyössä kotikunnan kanssa. Osastohoitojakson jälkeen hoito jatkuu kotona tai perusterveydenhuollon osoittamassa hoitopaikassa, joka voi olla tehostettu palveluasuminen, yksityinen hoitokoti tai terveyskeskuksen osasto.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 12 potilaspaikkaa. Potilashuoneet ovat 2–3 hengen huoneita. Potilailla on yhteinen kylpyhuone ja yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat. Wc-tilat ovat huoneiden yhteydessä.

Henkilöstöä osastolla on lääkäri, osastonhoitaja, hoitajia, osastonsihteeri ja sairaalahuoltajia.

Vierailut

Osastolla ei ole erityistä vierailuaikaa, läheisten vierailut voivat tapahtua kello 9–19 välillä.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Osastonlääkäri Maria Varonen
Osastonhoitaja Eveliina Järvenpää