Neuro- ja vanhuspsykiatrian toimenpidepoliklinikka

Taysin neuro- ja vanhuspsykiatrian toimenpidepoliklinikan toiminta painottuu psykiatriseen sähköhoitoon ja muihin neurostimulaatiohoitoihin.

Tavoitteenamme on tutkia ja hoitaa moniammatillisesti potilaita, joilla on vaikea-asteisia psykiatrisia ja neuropsykiatrisia häiriöitä.

Keskeinen toimintamuoto ovat myös puhelinkonsultaatiot ja tarvittaessa arviointikäynnit sekä koulutus perusterveydenhuoltoon ja muille erikoisaloille.

Psykiatrinen sähköhoito

Psykiatrista sähköhoitoa käytetään ensisijaisesti vakavan ja psykoottisen masennuksen hoidossa, mutta myös joissakin muissa vaikeissa psykiatrisissa häiriöissä. Hoitoa annetaan sarjana kolmena päivänä viikossa. Sähköhoitosarjan kesto on yksilöllinen.

Hoitoa annetaan pääasiassa psykiatrisessa osastohoidossa oleville potilaille, mutta sitä voidaan antaa myös polikliinisesti avohoidon potilaille. Sähköhoitoon tullaan aina lääkärin lähetteellä.

Muut neurostimulaatiohoidot

Toimepidepoliklinikalla tehdään psykiatriset arviot potilaille, joille harkitaan syväaivostimulaatiohoitoa (DBS, deep brain stimulation) psykiatrisista tai neurologisista syistä. Lisäksi nämä potilaat ovat tarvittaessa poliklinikan jatkohoidossa.

Toimenpidepoliklinikalla tehdään myös navigoivan sarjamagneettistimulaatiohoidon (rTMS, repetitive transcranial magnetic stimulation) arviot ja hoitojen aloitukset yhteistyössä kliinisen neurofysiologian kanssa.

Neuro- ja vanhuspsykiatrian toimenpidepoliklinikka tekee tiivistä yhteistyötä, tutkimusta ja kehittämistyötä eri neuroalojen eli neurologian, neurokirurgian, käyttäytymisneurologian tutkimusyksikön ja kliinisen neurofysiologian kanssa.

Henkilökunta

Toimenpidepoliklinikalla on apulaisylilääkärin ja asiantuntijahoitajan lisäksi käytössä tarvittaessa myös sosiaalityöntekijän ja neuropsykologin palvelut.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Annamari Sorri
Asiantuntijahoitaja Jonna Knuutinen