Oikeuspsykiatrian osasto (OPS1)

Hoidamme osastolla oikeuspsykiatrisia potilaita ja tehostettua psykiatrista hoitoa tarvitsevia potilaita sekä teemme mielentilatutkimuksia. Oikeuspsykiatrian OPS1 on suljettu osasto.

Potilaat tulevat osastolle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määräämänä mielentilatutkimuksen jälkeen, valtion sairaaloista jatkokuntoutukseen sekä muista psykiatrisista yksiköistä.

Hoito osastolla

Potilaan hoitojakson sisältö ja pituus määräytyy yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan ja niitä arvioidaan säännöllisesti. Hoidon suunnitteluun osallistuvat potilas ja hänen läheisensä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Hoitomuotoina ovat omahoitajakeskustelut, lääkehoito, erilaiset ryhmätoiminnat ja osaston ulkopuoliset terapiapalvelut.

Mielentilatutkimukseen tuleva henkilö tulee sairaalaan tuomioistuimen määräämänä. Tutkimuspaikan määrää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Mielenterveyslain mukaan tutkimus voi kestää kaksi kuukautta. Mielentilatutkimuksessa oleva henkilö voidaan pitää mielenterveyslain perusteella sairaalassa tahdostaan riippumatta.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 18 potilaspaikkaa. Huoneet ovat pääsääntöisesti yhden hengen huoneita. Wc- ja suihkutilat ovat osaston yhteiset. Oleskelu- ja ruokailutilat ovat yhteisiä.

Henkilöstöä on 22 hoitajaa, osastonlääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja osastonsihteeri.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Anna-Niina Yli-Kuha
Osastonhoitaja Janne Kallio