Oikeuspsykiatrian osasto

Hoidamme osastolla oikeuspsykiatrisia potilaita ja tehostettua psykiatrista hoitoa tarvitsevia potilaita sekä teemme mielentilatutkimuksia. Oikeuspsykiatrian osasto on suljettu osasto.

Hoidamme ensisijaisesti pirkanmaalaisia oikeuspsykiatrisia potilaita. Lisäksi teemme tuomioistuinten määräämiä mielentilatutkimuksia.

Potilaat tulevat osastolle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määräämän mielentilatutkimuksen jälkeen, valtion sairaaloista jatkokuntoutukseen sekä muista psykiatrisista yksiköistä.

Hoito osastolla

Potilaan hoitojakson pituus määräytyy yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Hoitoa ja sen pituutta arvioidaan säännöllisesti. Hoidon suunnitteluun osallistuvat potilas ja hänen läheisensä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Hoitomuotoina ovat omahoitajakeskustelut, lääkehoito, erilaiset ryhmätoiminnat ja osaston ulkopuoliset terapiapalvelut.

Mielentilatutkimukseen tuleva henkilö tulee sairaalaan tuomioistuimen määräämänä. Tutkimuspaikan määrää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Mielenterveyslain mukaan tutkimus voi kestää kaksi kuukautta. Mielentilatutkimuksessa oleva henkilö voidaan pitää mielenterveyslain perusteella sairaalassa tahdostaan riippumatta.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 18 potilaspaikkaa. Huoneet ovat pääsääntöisesti yhden hengen huoneita. Wc- ja suihkutilat ovat osaston yhteiset. Oleskelu- ja ruokailutilat ovat yhteisiä.

Henkilöstöä on 22 hoitajaa, osastonlääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja osastonsihteeri.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Aino Mattila
Osastonhoitaja Janne Kallio