Oikeuspsykiatrian osasto 2

Hoidamme oikeuspsykiatrisia potilaita ja vaikeahoitoisia pitkäaikaispotilaita sekä teemme mielentilatutkimuksia. Oikeuspsykiatrian osasto on suljettu osasto.

Hoidamme ensisijaisesti pirkanmaalaisia oikeuspsykiatrisia potilaita. Lisäksi teemme tuomioistuinten määräämiä mielentilatutkimuksia.

Potilaspaikoista kaksi kolmasosaa on oikeuspsykiatristen potilaiden käytössä. Muilla paikoilla hoidamme muita vaikeahoitoisia potilaita.

Potilaat tulevat tälle osastolle Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen määräämän mielentilatutkimuksen jälkeen, valtion sairaaloista jatkokuntoutukseen sekä vaikeahoitoisina muista psykiatrisista yksiköistä.

Hoito osastolla

Potilaiden hoitojaksojen pituudet määräytyvät yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Hoitoa ja sen pituutta arvioidaan säännöllisesti. Potilaan hoidon suunnitteluun osallistuvat potilas ja hänen läheisensä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Hoitomuotoina ovat omahoitajakeskustelut, lääkehoito, erilaiset ryhmätoiminnat ja osaston ulkopuoliset terapiapalvelut.

Mielentilatutkimukseen tuleva henkilö tulee sairaalaan tuomioistuimen määräämänä. Tutkimuspaikan määrää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Mielenterveyslain mukaan tutkimus voi kestää kaksi kuukautta. Mielentilatutkimuksessa oleva henkilö voidaan pitää mielenterveyslain perusteella sairaalassa tahdostaan riippumatta.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 18 potilaspaikkaa. Huoneet ovat pääsääntöisesti yhden hengen huoneita. Wc- ja suihkutilat ovat osaston yhteiset. Oleskelu- ja ruokailutilat ovat yhteisiä.

Henkilöstöä on 19 hoitajaa, osastonlääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja osastonsihteeri.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Niko Seppälä
Osastonhoitaja Leila Salokaski