Oikeuspsykiatrian poliklinikka

Vastaamme ensisijaisesti valvonta-ajalla olevien oikeuspsykiatristen potilaiden sekä erityisen vaativaa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevien potilaiden avohoidosta. 

Konsultoimme tarpeen mukaan näiden potilaiden hoidosta sairaanhoitopiirin alueen psykiatrisen avohoidon yksiköitä. Konsultoimme ja koulutamme myös muita yhteistyötahoja ja teemme yhteistyötä omaisverkostojen kanssa.

Oikeuspsykiatrian poliklinikka tulee mukaan potilaan hoitoon jo siinä vaiheessa, kun hänelle tehdään kuntoutussuunnitelma osastohoidossa ollessa.

Oikeuspsykiatrian osastot tukevat poliklinikan avohoitopotilaiden kanssa tehtävää työtä, ja potilaiden aiemmat omahoitajat osastoilta osallistuvat tarvittaessa poliklinikan potilaiden hoitoprosessiin.

Tavoitteena on osastojen ja poliklinikan saumaton yhteistyö. Otamme huomioon potilaan yksilölliset tarpeet ja tarjoamme kullekin potilaalle turvallisen kuntoutuspolun avohoitoon ja mahdollisimman itsenäiseen elämään.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Aino Mattila
Osastonhoitaja Esa Haapasalmi