Psykiatrian terapiapalvelut

Tuotamme ohjaus- ja terapiatoimintoja ensisijaisesti psykiatrisessa sairaalahoidossa oleville potilaille. Puutarhaterapian tuotteita myydään puutarhalla erillisten aukioloaikojen mukaan.

Ohjaus- ja terapiapalveluja ovat ulkotyötoiminta, kädentaidot, liikunnanohjaus, puutarhaterapia, fysioterapia, toimintaterapia, taideterapia ja musiikkiterapia.
 

Puhelinnumeroita

Ohjeet opiskelijoille

Sairaala toimii opetussairaalana. Opiskelijoiden harjoittelujaksot fysioterapiaan ja toimintaterapiaan varataan Jobiilin kautta. Muut harjoittelut sovitaan opetushoitaja Katariina Paavilaisen kautta, puhelin 050 327 4062.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja Sirpa Lindroos
Ylihoitaja Sari Lepistö
Osastonhoitaja Erja Arvonen