Psykoosien hoito- ja tutkimusosasto APS8

Hoidamme osastolla aikuisikäisiä potilaita, joilla on äkillistä ja ympärivuorokautista hoitoa vaativa mielenterveyden häiriö. Osasto on suljettu osasto.

Potilaat tarvitsevat hoitoa pääasiassa psykoosista selviytymiseen, mutta osastolla hoidetaan myös muista vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsiviä potilaita.

Potilaat tulevat yksikköön päivystyksellisesti tai suunnitellusti avohoidon lähetteellä tai osastosiirtoina muista akuuttipsykiatrian yksiköistä. Jokaisella potilaalla on nimetty omahoitaja, jonka kanssa on mahdollista keskustellen tarkastella ja selvitellä elämäntilannetta. Hoidon suunnittelu aloitetaan heti tulotilanteessa. Hoitoa suunniteltaessa arvioidaan hoidon tarve ja hoitojakson kesto sekä määritellään yhteistyössä potilaan kanssa hoitojakson tavoitteet ja hoidon sisältö. Potilaan perheen tai muiden hänelle läheisten henkilöiden toivotaan osallistuvan potilaan hoitoon. Hoidon jälkeen potilaiden hoito jatkuu useimmiten psykiatrisessa avohoidossa tai joissain tilanteissa perusterveydenhuollon yksiköissä tai toisella osastolla.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 12 potilaspaikkaa. Potilashuoneet sijaitsevat talon toisessa kerroksessa. Potilashuoneet ovat yhdelle ja kahdelle henkilölle tarkoitettuja. Suihkut ja wc:t ovat yhteisiä kaikille potilaille. Ruokasali on osaston ensimmäisessä kerroksessa.

Osaston henkilökuntaan kuuluu lääkäri, osastonhoitaja, yksitoista sairaanhoitajaa, seitsemän mielenterveyshoitajaa, kolme sairaalahuoltajaa sekä osastonsihteeri, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

Vierailut

Vierailuaika on päivittäin kello 10–19.30.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Merja Syrjämäki
Osastonhoitaja Tiina Miettinen