Rajapintayksikkö RAPI

Potilas voidaan ohjata päivystyspoliklinikalta tai osastoilta rajapintayksikköön (RAPI). Yksikkö toimii osana päivystyspoliklinikkaa ja siellä toteutetaan luodun toimintamallin mukaisesti sairaala- sekä avohoidon välissä tapahtuvaa polikliinistä akuuttihoitoa.

Rajapintayksikön hoitokäyntien perusteella potilaat ohjataan tarpeenmukaisesti Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian osastoille / avohoitoon tai perusterveydenhuoltoon.

Yksikköön ohjautuminen

Pitkäniemen päivystyspoliklinikan tai osastojen ohjaamana.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Sanna Ruuhonen
Osastonhoitaja Pasi Aromaa