Vanhuspsykiatrian osasto (NVP1)

Hoidamme osastolla pääasiassa yli 65-vuotiaita potilaita, joilla on vaikeita mielialahäiriöjaksoja, vaikeita psykoottisia häiriöitä tai erilaisia sekavuustiloja.

Osaston toiminta on painottunut ikääntyvien potilaiden psykiatriseen kriisihoitoon, tutkimukseen ja erotusdiagnostiikkaan. Jatkohoito suunnitellaan Tays Vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikalle, potilaan kotikuntaan psykiatrian poliklinikalle, terveyskeskukseen tai kotihoidon lääkärille / geriatrille.

Hoito osastolla

Hoitojakson alussa hoitava lääkäri ja omahoitaja yhdessä potilaan sekä läheisten kanssa laativat hoito- ja tutkimussuunnitelman, jota voidaan tarkentaa hoitoneuvotteluissa moniammatillisesti ja hoitojakson edetessä yhdessä potilaan ja yhteistyötahojen kanssa.

Hoitojaksoon voi sisältyä yksilöllisesti suunniteltuja tutkimuksia, kuten aivojen kuvantamistutkimuksia ja neuropsykologin tutkimus. Hoitojaksoon kuuluvat myös lääkehoito ja erilaiset toiminnalliset terapiat. Ryhmätoiminnat sekä jatkohoidon laaja-alainen suunnittelu toteutetaan yhdessä kotikunnan kanssa. Käytössämme ovat myös sosiaalityöntekijän ja toimintaterapeutin palvelut.

Hoitojakson pituus voi vaihdella muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Potilaat ovat hoidossa joko vapaaehtoispohjalta tai mielenterveyslakiin perustuvalla hoitopäätöksellä.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 17 potilaspaikkaa. Potilashuoneet ovat 1–4 hengen huoneita. Osassa huoneita on oma wc, suihkutilat ovat yhteiset. Ruokailu tapahtuu yhteisessä ruokailutilassa. Potilaiden käytössä on lisäksi kaksi yhteistä oleskelutilaa.

Henkilöstöä osastolla on apulaisylilääkäri, erikoistuva lääkäri, osastonhoitaja, sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, osastonsihteeri ja sairaalahuoltajia.

Vierailut

Osastolla ei ole erityistä vierailuaikaa, vaan vierailut voivat tapahtua kello 9–19 välillä.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Liisa Mykkänen
Osastonhoitaja Heli Virtanen