Tukikeskuksen asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelujen henkilöstö on erityisosaamisellaan mukana Tays Kehitysvammahuollon tukikeskuksen asiakkaiden kuntoutuksessa. Jokainen asiantuntija toimii moniammatillisessa työryhmässä, joka yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa suunnittelee asiakkaan tarpeista lähtevät tavoitteet kuntoutusjaksolle.

Tukikeskuksen asiantuntijapalveluiden henkilöstöön kuuluu eri ammattiryhmien edustajia, joiden erityisosaamista hyödynnetään tukikeskuksen asiakkaiden kuntoutuksessa. Yksilöllisen kuntoutussuunnitelman tavoitteita arvioidaan määrävälein. Asiakkaan toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamisessa ja ylläpitämisessä korostetaan kuntouttavaa työotetta. Osastojaksojen lisäksi laajentuvana työmuotona ovat myös avohuoltoon annettavat palvelut, kuten tapaamiset asiakkaan kotona tai muussa asuin- ja toimintaympäristössä.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso
Palveluesimies Tarja Saranpää

Asiantuntijat

Apulaisylilääkäri Ilona Marjakoski
Apulaisylilääkäri Manta Tolvanen (virkavapaalla 30.9.2020 asti)
Asiantuntijahoitaja Arto Honkanen
Fysioterapeutti Maria Penttilä 
Fysioterapeutti Liisa Junna-Leppänen
Kuntoutusohjaaja (psykososiaalinen kuntoutusyksikkö) Matias Pajala
Kuntoutusohjaaja (lasten kuntoutusyksikkö) Kati Perälä
Kuntoutusohjaaja (nuorten kuntoutusyksikkö) Karim Benlamine
Kuntoutusohjaaja (autismikuntoutusyksikkö) Hanna Yli-Nisula
Musiikkiterapeutti Kimmo Pyhäluoto
Psykologi Carita Nylund
Psykologi Mari Kukkamäki (virkavapaalla)
Psykologin sij. Susanna Paajanti
Puheterapeutti Venla Kurki
Ravitsemusterapeutti Marjo Mäkitalo
Seksuaaliterapeutti Tiina Pöysti
Sosiaalityöntekijä Hanne-Maria Leppäranta