Kehitysvammahuollon tukikeskuksen hoivayksikkö

Hoivayksikkö

Hoidamme hoivayksikössä syvästi ja vaikeasti kehitysvammaisia sekä lievästi liikuntarajoitteisia aikuisia. Autistien pienryhmässä toteutamme autismikuntoutusta.

Yksikössämme työskennellään Oiva-vuorovaikutusmallin sekä autismikuntoutuksen periaatteiden mukaisesti huomioiden asiakkaiden osallisuus, itsemääräämisoikeus ja ymmärretyksi tuleminen.

Vuorovaikutusmalli on kehitetty vahvistamaan puhevammaisten ja heidän kanssaan työskentelevien kommunikointia ja vuorovaikutusta. Oiva-vuorovaikutusmallin avulla puhevammaiset ihmiset tulevat paremmin ymmärretyksi ja työntekijät pystyvät vastaamaan heidän tarpeisiinsa yksilöllisemmin.

Asiakkaan kuntoutuksen sisältöä toteutetaan ja vastetta arvioidaan moniammatillisesti.

Myös hoivayksikön asiakkaille asetetaan pitkäaikaistavoitteeksi kuntoutuminen avohuoltoon, ja yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja kotikunnan vammaispalvelujen kanssa mietitään asiakkaalle yksilöllisiä asumisratkaisuja.

Tilat

Yksikössä on 18 asiakaspaikkaa. Kaikki huoneet ovat yhden hengen huoneita, lisäksi on yhteinen oleskelutila.

Henkilökuntaan kuuluu osastonhoitajan lisäksi kaksi sairaanhoitajaa, 21 lähihoitajaa sekä kuntoutusohjaaja.

Vierailut

Vierailuajat yksikössämme ovat vapaat.

Vastuuhenkilöt

Vs. osastonhoitaja Elina Liimu
Vastaava lääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso
Kuntoutusohjaaja Pia Käpylä