Kehitysvammapoliklinikka

Tays Kehitysvammapoliklinikka tarjoaa neuvontaa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Moniammatillinen työryhmä palvelee kotona ja asumispalveluissa asuvia kehitysvammaisia henkilöitä, heidän perheitään ja lähiyhteisöjään.

Kehitysvammapoliklinikan palvelut täydentävät kuntien palveluita.  Asiakkuus perustuu henkilön kotikunnassa laadittuun palvelusuunnitelmaan ja erityishuolto-ohjelmaan. Palvelua tarvitseva asiakas itse, hänen omaisensa, muu lähihenkilö tai kunnan vammaispalvelu voi ottaa yhteyttä poliklinikan sosiaalityöntekijään. Uusia asiakkaita ohjautuu myös perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lähetteellä. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Kehitysvammapoliklinikalla kartoitetaan moniammatillisesti asiakkaan toimintakykyä, arjessa selviytymistä, osallistumismahdollisuuksia sekä erityisen tuen tarpeita. Kuntoutusta suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä ja lähiverkostonsa kanssa. Kuntien vammaispalvelujen lisäksi keskeisiä yhteistyötahoja ovat asiakkaiden arjen lähiyhteisöt, varhaiskasvatus, oppilaitokset ja asumispalveluyksiköt.

Kehitysvammapoliklinikan painopistealueina ovat moni- ja vaikeavammaisuuteen liittyvä kuntoutuksen suunnittelu sekä mielenterveyteen, arjen sujumisen haasteisiin ja elämän siirtymävaiheisiin liittyvät erityiskysymykset.  Kehitysvammapoliklinikan palveluja toteutetaan vastaanottokäynteinä poliklinikalla, etävastaanottoina hoitokoteihin, tutkimus-, ohjaus- ja tukikäynteinä asiakkaiden arjen toimintaympäristöissä sekä konsultaatioina ja koulutustoimintana.  

Kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Nina Bjelogrlic
Vs. osastonhoitaja Tiina Laaksonen