Kehitysvammapoliklinikka

Kehitysvammapoliklinikalla annamme tietoa kehitysvammaisuudesta, tuemme kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä ja teemme tarvittavia tutkimuksia kuntoutuksen suunnittelemiseksi. Moniammatillinen työryhmämme palvelee kotona ja asumisyksiköissä asuvia kehitysvammaisia henkilöitä.

Kuntien vammaispalveluissa tehdään kehitysvammadiagnoosin saaneelle henkilölle palvelusuunnitelma ja kehitysvammalain mukainen erityishuolto-ohjelma, jonka perusteella asiakas tulee kehitysvammapoliklinikalle. Yleensä asiakas itse, omainen, muu lähihenkilö tai kunnan vammaispalveluiden työntekijä ottaa yhteyttä poliklinikan sosiaalityöntekijään ja varaa ajan käynnille. Uusia asiakkuuksia ohjautuu myös lähetteellä perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta.

Työssämme painottuvat kehitysvammaisuuteen liittyvät erityiskysymykset varhaislapsuudessa ja elämän eri siirtymävaiheissa. Muita painopistealueitamme ovat muun muassa moni- ja vaikeavammaisten kuntoutuksen suunnittelu, käytös- ja mielenterveysongelmien selvittely, ikääntymiseen liittyvät erityiskysymykset, autististen kehitysvammaisten asukkaiden kuntoutuksen suunnittelu sekä koulutus ja konsultaatio.

Työmuotojamme ovat asiakkaiden käynnit poliklinikalla sekä poliklinikan työntekijöiden käynnit asiakkaiden toimintaympäristöissä. Ohjaamme asiakkaita ja heidän lähihenkilöitään ja teemme tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten päiväkodit, koulut ja kehitysvammaisten palveluyksiköt. Yhteistyö Pitkäniemessä sijaitsevan tukikeskuksen kanssa on säännöllistä ja jatkuvaa.

Asiakkaamme ovat kaikenikäisiä ja asiakkuus on usein pitkäaikainen. Erityisosaamisemme täydentää kuntien omia palveluja, joten yhteistyö kuntien vammaispalvelujen kanssa on keskeistä.

Henkilökunta

Erityisasiantuntijoitamme ovat erikoislääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, autismikuntoutusohjaaja, asiantuntijahoitaja, puhevammaisten tulkki ja seksuaaliterapeutti. Lisäksi on mahdollisuus saada ravitsemusterapeutin palveluja.

Kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso
Palveluesimies Tarja Saranpää