Hyvä kehitysvammapoliklinikan ja tukikeskuksen asiakkaamme

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa pirkanmaalaisten terveys- ja sosiaalipalveluista sekä pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on taata yhdenvertaiset palvelut kaikille pirkanmaalaisille. Palveluiden järjestäjä muuttuu, mutta vammaisten vaativiin erityispalveluihin ei tule vuodenvaihteessa merkittäviä muutoksia.

Vammaisten palvelut kuuluvat Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjalle, jossa vammaispalvelujen kokonaisuus on omana toimialueena. Tays kehitysvammapalvelut siirtyvät sellaisenaan vammaisten palvelujen toimialueelle vaativien erityispalvelujen vastuualueeksi. Jatkossa käytämme nimeä Vammaispalvelujen tukikeskus. Moniammatillista erityispalvelua sisältävä toimintamme jatkuu vammaispalvelujen kuntoutus- ja poliklinikkapalveluina, kuten tähänkin asti.

Sama henkilökunta ja lähiesihenkilöt jatkavat työtään kuntoutusyksiköissä ja poliklinikalla. Yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot säilyvät samoina, mutta sähköpostiosoitteet muuttuvat @pirha.fi-päätteisiksi.

Vaativien erityispalvelujen vastuualuejohtajana aloittaa 1.1.2023 Susanna Lehtonen.  Nina Bjelogrlic jatkaa ylilääkärin tehtävissä. Kuntoutuspalvelujen vastuuyksikön palvelupäällikön tehtävän väliaikaisena hoitajana toimii Sirkku Pullinen.

Hyvinvointialueen henkilötietojen käsittelystä informoidaan Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa https://www.pirha.fi/tietosuoja, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Vammaispalvelujen poliklinikka (nyk. kehitysvammapoliklinikka)

Käytämme kehitysvammapoliklinikasta jatkossa nimeä vammaispalvelujen poliklinikka.

Palvelun sisältö ja olemassa olevat asiakkuudet sekä yhteydenottokanavat säilyvät ennallaan.

Sähköpostiosoitteet ovat jatkossa @pirha.fi-päätteisiä.

 

Vammaispalvelujen kuntoutusyksiköt

Asiakkaiden kuntoutus jatkuu aiempien päätösten ja kuntoutussuunnitelmien mukaisesti. Kuntoutukseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä yksikön kuntoutusohjaajaan tai omahoitajaan.

Asiakasmaksujen määräytymisperusteet ja matkakustannusten korvaukset pysyvät samoina. Pitkäaikaishoidon asiakasmaksuihin liittyvien tulotietojen tarkistus on käynnistynyt ja pyritään tekemään maaliskuun loppuun mennessä.

Hyvinvointialueen aloittamisen myötä verkkopankin e-laskusopimukset uudistuvat. Jos sinulla on e-laskusopimus kunnan kanssa, sinun tulee solmia uusi sopimus hyvinvointialueen kanssa verkkopankissasi vuoden vaihteen jälkeen.

Vammaispalvelulainsäädännön uudistus

Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen tavoitteena on ollut vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain yhdistäminen. Hallituksen esitys eduskunnalle on annettu, mutta valmistelussa on tullut viivästystä, eikä uuden lain mahdollisesta voimaantulosta ole tietoa.

Palveluita järjestetään hyvinvointialueelle siirryttäessä edelleen kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella. Mikäli lainsäädäntöuudistus aiheuttaa jatkossa muutoksia, siitä tiedotetaan erikseen.

Asiakasosallisuutta edistetään

Tays kehitysvammapalvelujen toimialueella omaisia edustaneen erityishuoltoneuvoston toiminta päättyy. Kuntoutusyksiköissä jatketaan asiakkaista tai heidän omaisistaan koostuvien asiakasraatien toimintaa. Asiakasraatien avulla kerätään arvokasta tietoa palvelun käyttäjän näkökulmasta. Ensi vuonna järjestettävien raatien teemat ovat asiakkaiden ja omaisten itse ideoimia. Raatiin osallistuminen ei edellytä sitoutumista jatkotapaamisiin tai -työskentelyyn. Tervetuloa jatkossa mukaan!


Uutena vaikuttamistoimielimenä on aloittanut Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvosto. Toimielimessä on edustajia Pirkanmaan kaikista kunnista.

Lisätietoja uudistuksesta Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.pirha.fi.