Kehitysvammahuollon tukikeskuksen nuorten kuntoutusyksikkö

Nuorten kuntoutusyksikkö

Tarjoamme kuntoutusta alle 18-vuotiaille asiakkaille, joilla on mielenterveyden tai tunne-elämän hallinnan vaikeuksia sekä haastavaa käytöstä, autismin kirjon oireyhtymä, Aspergerin syndrooma tai muu neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve.

Arvioimme asiakkaan kokonaistilannetta erilaisin tutkimuksiin perustuen moniammatillisessa työryhmässä. Teemme lääkitysmuutoksia ja seuraamme niiden vaikutusta. Toteuttamamme kuntoutus on tavoitteellista ja määräaikaista tukien asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä kotona selviytymistä.

Kuntoutusjakson tavoitteet ja pituus suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan, hänen perheensä ja muiden yhteistyötahojen kanssa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kuntoutusta toteutetaan kompetenssivalmennuksen periaatteiden mukaisesti nuoren vahvuuksia korostaen ja vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja opetellen. Kompetenssivalmennuksessa on kyse kuntoutusmuodosta, jossa asiakas ja hänen sosiaaliset taitonsa ovat keskiössä ja niiden taitojen hallintaa opetellaan yhdessä henkilökunnan kanssa. Autististen nuorten kuntoutukseen on kehitetty toimintamalli, jota sovelletaan sekä autismikuntoutuksessa että haastavien tilanteiden hallinnassa.

Kommunikaatiokeinojen löytäminen ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja lisääminen näkyvät vahvasti arjessa. Yksikön toiminnassa korostuu perheiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä verkostotyöskentely muiden yhteistyötahojen kanssa.

Tilat ja henkilökunta

Yksikkömme on 18-paikkainen, ja se on jaettu neljään erilliseen pienryhmään. Kaikki huoneet ovat yhden hengen huoneita ja kaikissa huoneissa on omat peseytymistilat ja wc. Jokaisessa ryhmässä on yhteinen oleskelutila ja muutama pienempi tila, jotka mahdollistavat yksilöllisen toiminnan. Lisäksi yksikön tiloista löytyy liikuntasali, vesiterapiahuone, opetuskeittiö ja aistihuone. Yksiköstä löytyy myös kaksi saunaa poreammeineen.

Henkilöstä yksikössä on 32, osastonhoitajan lisäksi neljä sairaanhoitajaa, osastonsihteeri, kuntoutusohjaaja ja 25 lähihoitajaa.

Vierailut

Asiakkaiden perheet ovat tervetulleita vierailemaan yksikössä. Ajasta kannattaa soitella etukäteen. Toivomme aktiivista vuorovaikutusta perheiden kanssa ja meille saakin soitella koska vain. Toivomme, että jaksoille tulevat asiakkaat saapuvat osastolle ennen kello 19, jotta voimme rauhoittaa illan muulle toiminnalle.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Osastonhoitaja Kati Paulaniemi
Ylilääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso
Kuntoutusohjaaja Karim Benlamine