Kehitysvammapalvelujen tukikeskuksen nuorten kuntoutusyksikkö

Nuorten kuntoutusyksikkö

Nuorten kuntoutusyksikön kuntoutus on tarkoitettu alle 18-vuotiaille kehitysvammaisille henkilöille, joilla on mielenterveyden tai tunne-elämän hallinnan vaikeuksia, haastavaa käytöstä, autismin kirjon pulmia tai muu neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve. Yksikössä on 18 asiakaspaikkaa neljässä pienryhmässä.

Kuntoutus perustuu yksilöllisten struktuurien luomiseen, kommunikaatiomenetelmien löytämiseen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Arjessa harjoittelemme myös tavallisia arkielämän taitoja kuten siivousta, pyykinpesua, muita kodinhoidollisia tehtäviä sekä ruuanlaittoa. Lisäksi harjoittelemme asiointia muun muassa kaupoissa tai muissa palveluissa. Arjen taitojen opettelu antaa asiakkaalle lisää valmiuksia tulevaa itsenäistymistä ajatellen sekä hyviä tilanteita harjoitella vuorovaikutusta, toisten huomioimista ja kokemusta omasta onnistumisesta uusissa tilanteissa.

Teemme moniammatillista nuoren kokonaistilanteen arviointia, eri terapeuttien osaamisalojen mukaisia kartoituksia, arjessa tapahtuvaa käyttäytymisen seurantaa sekä lääkitykseen liittyvää arviointia ja mahdollisia muutoksia. Kuntoutus on määräaikaista ja tavoitteellista. Pääpaino on nuoren toimintakyvyn tukemisessa niin, että hänen olisi mahdollista asua omassa kotiympäristössään.

Yksikön toiminnassa korostuu perheiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä verkostotyöskentely muiden yhteistyötahojen kanssa. Perheen osallisuus kuntoutusprosessissa on erityisen tärkeää, ja me haluamme tukea perhettä ja asiakasta kokonaisuutena. Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen sekä erilaisten ohjaus- ja toimintamallien harjoitteleminen yhdessä nuoren ja hänen perheensä kanssa.

Tilat ja henkilökunta

Yksikkömme on 18-paikkainen, ja se on jaettu neljään erilliseen pienryhmään. Kaikki huoneet ovat yhden hengen huoneita ja kaikissa huoneissa on omat peseytymistilat ja wc. Jokaisessa ryhmässä on yhteinen oleskelutila ja muutama pienempi tila, jotka mahdollistavat yksilöllisen toiminnan. Lisäksi yksikön tiloista löytyy liikuntasali, opetuskeittiö ja aistihuone. Yksiköstä löytyy myös kaksi saunaa.

Henkilöstöä yksikössä on 41; osastonhoitajan lisäksi apulaisosastonhoitaja, kuusi sairaanhoitajaa, osastonsihteeri, kuntoutusohjaaja, 27 lähihoitajaa sekä neljä sisäistä sijaista.

Vierailut

Asiakkaiden perheet ovat tervetulleita vierailemaan yksikössä. Ajasta kannattaa soitella etukäteen. Toivomme aktiivista vuorovaikutusta perheiden kanssa ja meille saakin soitella koska vain. Toivomme, että jaksoille tulevat asiakkaat saapuvat osastolle ennen kello 19, jotta voimme rauhoittaa illan muulle toiminnalle.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Osastonhoitaja Kati Ahonen
Ylilääkäri Nina Bjelogrlic
Kuntoutusohjaaja Karim Benlamine
Sosiaalityöntekijä Aila Vallikari