Psykososiaalinen kuntoutusyksikkö

Tarjoamme määräaikaista kuntoutusta tai kriisihoitoa kehitysvammaisille henkilöille, joilla on käyttäytymisen säätelyn haasteita, mielenterveysongelmia tai erilaisia arjessa selviytymisen haasteita.

Yksikkö tarjoaa myös tahdosta riippumatonta hoitoa rikoksesta tuomitsematta jätetyille ja THL:n hoitoon määräämille henkilöille tai kehitysvammalain mukaisen tahdon vastaisen hoidon tarpeessa oleville.

Kuntoutusmuotona toteutamme kompetenssivalmennusta sekä käytämme erilaisia kokonaiskuntoutusta tukevia yksilö- ja ryhmätyömenetelmiä, kuten esimerkiksi kognitiivista käyttäytymisterapiaa, psykofyysistä fysioterapiaa, toimintaterapiaa, musiikkiterapiaa sekä aggression hallintaryhmiä ja taitoharjoitteluryhmiä (DKT). Osastolla tehtävä kuntoutustyö on moniammatillista.

Kompetenssivalmennuksen tavoitteena on löytää asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla hänen käyttäytymiseensä syy- ja seuraussuhteet sekä sopivat käyttäytymisen mallit. Asiakkaan taidot ovat kuntoutuksen keskiössä ja niitä harjoitellaan yhdessä henkilökunnan kanssa.

Toiminnallinen kuntoutus tukee sosiaalisten taitojen sekä työelämän pelinsääntöjen harjoittelua. Asiakkaan vahvuuksia korostetaan ja häntä ohjataan mahdollisimman itsenäiseksi ja omatoimiseksi niin, että hän kykenee tekemään päätöksiä ja osallistumaan päätöksentekoon itselleen tärkeissä asioissa.

Tilat ja henkilökunta

Psykososiaalisessa kuntoutusyksikössä on yhteensä 30 asiakaspaikkaa, joista kaksi on kriisihoitopaikkoja ja kaksi asumisharjoitteluasuntoa. Yksi viisipaikkainen pienryhmä sijaitsee rakennuksessa 71.

Jokaisella asiakkaalla on oma huone, johon kuuluu oma wc ja suihkutila. Pienryhmän käytössä ovat yhteisen oleskelutilan lisäksi monitoimitilat ja saunaosasto. Tukikeskuksen yhteiset liikunta-, aisti-, vesiterapia- ja opetuskeittiötilat ovat yksikön käytössä. Myös Pitkäniemen alueen muita toiminnallisia mahdollisuuksia hyödynnetään osana kuntoutusta.

Henkilöstöön kuuluvat osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajia, kuntoutusohjaaja,  lähihoitajia, sosionomi  ja osastonsihteeri.

Vierailut

Asiakkaiden perheet ovat tervetulleita vierailemaan yksikössä. Toivomme, että vierailusta sovitaan etukäteen jos mahdollista. Yksikössä on vierailuhuone, jossa on jääkaappi ja kahvinkeittomahdollisuus.

Vastuuhenkilöt

Osastonhoitaja Päivi Rahkjärvi, itsemääräämisoikeuslain asiantuntija
Ylilääkäri Nina Bjelogrlic
Kuntoutusohjaaja  Matias Pajala
KSosiaalityöntekijä Aila Vallikari